Nieuws

Deb.nl: Handige tool voor inzicht en toepassen besparingsmogelijkheden op energie

REGIO – Er is veel winst te behalen voor ondernemers die actief aan de slag gaan met energiebesparing. Dat is juist nu belangrijk omdat iedere kostenbesparing meetelt. Tegelijkertijd bereid je het bedrijf voor op de toekomst waarin duurzaamheid echt gaat meetellen.

DEB.nl is een initiatief van MKB-Nederland met medewerking van een groot aantal ondernemersorganisaties. Het doel: de ondernemer op heel praktische manier ondersteunen om energie en daarmee kosten te besparen. Dat is winst voor het bedrijf en voor de samenleving. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Bekijk onderaan dit artikel naar onze eerste ervaringen.

Aansluiting op actualiteit

Het initiatief sluit nauw aan op de actualiteit. Iedere ondernemer let altijd al op de kosten, maar in deze coronatijd nog eens extra goed. Daarnaast hebben de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland kort geleden een nieuwe strategie voor de komende jaren ontvouwd. Het bedrijfsleven zal zich maatschappelijker opstellen en van bedrijven wordt verwacht dat ze onder meer een bijdragen leveren aan duurzaamheid. Energiebesparing is daarvan één van de uitingen.  Sinds enige tijd verplicht de Wet milieubeheer om energiebesparende maatregelen te nemen en die te melden. Die plicht geldt voor bedrijven die minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar gebruiken. MKB-Nederland heeft hier voorgaande jaren aandacht voor gevraagd met de campagne ‘Watt je moet weten’.

Invulling van verplichting

Veel mkb-ondernemers blijken in de praktijk echter moeite te hebben met de invulling van de verplichting. De bereidheid is er wel, maar het gezond houden van de bedrijfsvoering heeft nu prioriteit. Op initiatief van MKB-Nederland is een praktisch online hulpmiddel ontwikkeld. Ondernemers kunnen er gratis gebruik van maken. De digitale bespaarassistent helpt om inzicht te krijgen en geeft ook nog eens aan hoeveel geld te besparen is. In klinkende euro’s, per onderneming uitgerekend.

Adviezen en alternatieven

Inmiddels heeft het online platform al meer dan 1000 pagina’s met adviezen. Schrik niet: de besparingsmogelijkheden staan netjes gerangschikt per bedrijfstak. Per maatregelen worden verschillende alternatieven aangegeven. Met de investeringen die nodig zijn om de besparingen te realiseren. Soms gaat het daarbij om bedragen van nog geen honderd euro! Dan is het voordeel snel behaald. DEB.nl helpt de ondernemer ook een planningslijst te maken. Het kan verstandig zijn een maatregel nog even uit te stellen om zo beter aan te sluiten bij andere investeringsplannen. Een andere keer is het wijs op korte termijn actie te ondernemen omdat besparingen binnen handbereik zijn. Waar het mogelijk is subsidie te verkrijgen, geeft het programma dat aan.


Hoe werkt het?

Iedere gebruiker maakt een account aan op de website. Op basis van adresgegevens, bedrijfstak en inschatting verbruik elektra en gas verschijnt een vrij uitgebreide lijst met energiemaatregelen en de mogelijke besparingen. Dat is nog niet uniek. Het inzoomen op de vervolg stap wel. De kosten voor het aanpassen worden direct inzichtelijk; zelf doen of laten doen. Ook staat er achtergrondinformatie over deze aanpassing bij.

Handig

Ga je over tot aanpassingen, dan kun je met de planningstool deze inplannen. Handig voor jezelf als stok achter de deur (e-mail reminders), maar geeft ook een overzicht van toekomstige kosten en opbrengsten. Hierdoor voorkom je dat nu alles aanpassen gelijk een flinke aanslag op je bankrekening wordt.

De lijst met mogelijke energiebesparingen is zeer uitgebreid. Met toepasbare informatie en inzicht in kosten/baten samen met de plantool zeer handig. Wij zeggen probeer het zeker uit. Het laat je ook besparingsmogelijkheden zien, waar je waarschijnlijk niet aan gedacht had. Ga daarom nu aan de slag via www.deb.nl.

Voorbeeld buitenverlichting van kantoorpand