CyberVeilig Westfriesland

De digitalisering maakt al jaren een ongekende vlucht door, maar daarmee ook de cybercriminaliteit. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemingen. Eén op de vijf bedrijven in Nederland maakt kans om geraakt te worden door cybercrime, wat enorme financiële en operationele schade kan veroorzaken. Een groot deel van de bedrijven die het slachtoffer worden van cybercrime is binnen een paar jaar failliet. Dat willen we niet voor de ondernemers in Westfriesland. Daarom hebben we als collectief bedrijfsleven CyberVeilig Westfriesland in het leven geroepen. Een activiteit van Parkmanagement Hoorn, erop gericht de digitale weerbaarheid van bedrijven te verhogen. Door risico’s uit te sluiten die de continuïteit van bedrijven in gevaar kan brengen. Het securityteam staat 24/7 klaar om organisaties te adviseren, begeleiden en ondersteunen. Onafhankelijk en zonder winstoogmerk.

Met het volgende 5 stappenplan beschermt CyberVeilig Westfriesland bedrijven tegen online bedreigingen.

1. Identificeren

Om inzicht te krijgen in de risico’s maakt ze een inventarisatie door de inzet van verschillende scans. Ze bekijkt de website, cloud-toepassingen én interne automatisering om te zien waar er mogelijkheden zijn voor een cyberaanval. 

2. Beschermen

Goede bescherming begint met bewustwording en het nemen van de juiste maatregelen. Je medewerkers zijn de beste verdediging tegen cybercrime. Met haar awareness training brengt CyberVeilig Westfriesland risico’s in beeld en stimuleert ze veilig gebruikersgedrag.

3. Monitoren

Cybersecurity is een non-stop proces. Het is belangrijk om alert te zijn en te blijven. Het tijdig signaleren van cybercrime gericht op jouw bedrijf kan daarmee veel schade voorkomen.

4. Reageren

Als je organisatie toch getroffen wordt door een cyberaanval dan is snelle actie noodzakelijk. Een calamiteitenplan helpt met doordachte maatregelen en gerichte communicatie. Hoe sneller opgepakt, hoe eerder jouw organisatie weer draaiend is.

5: Herstellen

Een goede back-up is goud waard. Alleen weten cybercriminelen dat ook. Ze ontregelen graag jouw backups om daarna Bitcoin te eisen. Weet je niet hoe Bitcoin werkt? Geen probleem, ze hebben zelfs een klantenservice en instructievideo’s om je te helpen. Om dit soort problemen te voorkomen is een procedure voor het veilig bewaren en herstellen van data essentieel.

 

Op deze manier zet CyberVeilig Westfriesland haar kennis en ervaring in om ondernemers verder te helpen. Samen kunnen we sterker staan tegen Cybercriminaliteit.

Meer informatie