columns

Westfriesland, let op uw saeck!

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Onlangs besloot Hessing, een door en door Westfries familiebedrijf, om het hoofdkantoor te verplaatsen naar Limburg. In Zwaagdijk blijven nog wel wat productieactiviteiten, maar het hart van de onderneming verdwijnt uit de regio. Supermarktketen Lidl sluit de deuren van zijn distributiecentrum in Zwaag. Recent werd bekend dat Deen Supermarkten wordt overgenomen. Al heel snel kwamen er berichten dat dit op termijn ook zou kunnen leiden tot het verdwijnen van het distributiecentrum op Hoorn80. Eerste reactie vanuit de Hoornse gemeenteraad: “Da’s mooi, kunnen we daar woningen bouwen”.

Gelukkig werd deze losse flodder snel door het college van Hoorn de kop ingedrukt. Maar het zegt iets over een zeer zorgwekkend onderbuikgevoel. Met de voorbeelden die ik hierboven noem zouden bij alle gemeenten alle alarmbellen moeten afgaan. Het zijn zeer gevoelige aderlatingen die toch een schok teweeg zouden moeten brengen. Vraagt niemand zich af waarom ze onze regio verlaten? Welk aandeel hebben de gemeenten hier zelf aan? Wat kunnen we er gemeenschappelijk aan doen om dit nu en in de toekomst te voorkomen? Zijn het incidenten of is er sprake van een patroon?

Vraagt niemand zich af waarom ze onze regio verlaten?

De ondoordachte primaire reactie vanuit Hoorn is namelijk óók een patroon. Bedrijventerrein WFO in Zwaagdijk klaagt al jaren steen en been over de gebrekkige ontsluiting, over de onveilige verkeerssituaties, over de overlast van vrachtwagenchauffeurs die ’s nachts zonder de noodzakelijke voorzieningen overnachten. Tot nu toe zonder dat er aandacht aan wordt besteed. Het vindt niet in mijn woonwijk plaats, dus ik heb er geen last van.

Bedrijventerrein Zevenhuis moet op eieren lopen als het gaat om uitbreiding. Bij iedere centimeter hoogte méér staan de gemeenten op de achterste benen. Terwijl moderne bedrijfsgebouwen juist behoefte hebben aan hoogte. Er is vrijwel geen enkel bedrijventerrein dat nog met het openbaar vervoer bereikbaar is. Als het echter gaat om het plaatsen van zonneweides of de huisvesting van flexibele arbeidskrachten wordt heel snel gewezen naar diezelfde bedrijventerreinen. Daar wonen we niet, dus los het daar maar op!

Daar wonen we niet, dus los het daar maar op!

Maar de mensen die wonen in Westfriesland wérken daar wel. Uit alle onderzoeken blijkt dat Westfriesland een tekort aan ruimte voor bedrijventerreinen heeft. De regio wil daarnaast 16.000 nieuwe woningen bouwen. Dat is een goede ontwikkeling, maar al die mensen moeten en willen ook werken. Liefst in de regio! Daarvoor is een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijvigheid zeer noodzakelijk. Een vestigingsklimaat dat niet alleen bestaande bedrijven in de regio vasthoudt, maar ook nieuwe bedrijven naar de regio trekt. Van een gemeenschappelijk acquisitiebeleid is al helemaal geen sprake.

Het lijkt erop dat bedrijventerreinen op zijn best worden gezien als een noodzakelijk kwaad. Dat is een slechte zaak en moet écht veranderen. Het gaat om wonen, recreëren én werken. Zoveel mogelijk in onze eigen regio. Een actief acquisitie- en vestigingsbeleid is dringend noodzakelijk. Liefst van alle gemeenten tezamen. Het is een bovenlokaal belang. Veronachtzaam de positie van bedrijven en bedrijventerreinen niet. We moeten ze faciliteren, ondersteunen en de ruimte geven zich te ontwikkelen. We heten ze hartelijk welkom. Trots op Westfriesland is óók trots op bedrijventerreinen. Dat komt iedere inwoner van Westfriesland ten goede.

Hans Huibers
Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep