columns

Van samen word je zelf ook beter

Hans-Peter Baars

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Hoe mooi wij ons prachtige Westfriesland ook vinden, met zijn mooie landschap, harde werkers, veel familiebedrijven met een lange termijn horizon en zorg voor de sociale cohesie in de regio; in het grote geheel zijn wij niet meer dan een ‘stadsdeelraad van Amsterdam’. Regelmatig nodigen wij Kamerleden en landelijke bestuurders uit om ze onze mooie Parelbedrijven te laten zien. Steevast krijgen wij te horen dat we de samenwerking moeten (blijven) opzoeken zodat je effectiever wordt in de lobby.

Dit jaar heeft RaboResearch een onderzoek gedaan naar de regionale economie. In het rapport “Noord-Holland Noord, de tuin van Innovatie” concludeert ze dat de economische groei in NHN iets achterloopt bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA), maar dat de brede welvaart groot is. Dat wil zeggen: schone lucht, bloeiend verenigingsleven, mooie woonomgeving et cetera. Rabo doet ook een aantal aanbevelingen: Investeer juist in de sterke clusters als Agri&Food, Energie en Water&Maritiem. Dat stond overigens ook al in het visiedocument van de WBG over bedrijventerreinen. Verder adviseert men te investeren in infrastructuur en in de binding met jongeren, zodat ze hier blijven. En dit alles zouden we moeten doen in samenspraak tussen ondernemers, overheid en onderwijs, de zogenaamde Triple Helix. Dit kun je niet alleen, maar dat moeten wij als Westfriesland samen doen.

Economisch Forum
De WBG is lid van het Economisch Forum Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Daarin zitten de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Ik zit zelf in het bestuur en ervaar dat de samenwerking met collega’s elders in NHN steeds hechter wordt. Het heeft ook geen zin dat ieder voor zijn eigen hachje gaat. Daar bereik je uiteindelijk minder mee. Zo ondersteunt de WBG de wens van de Kop van NH voor een betere verbinding naar Alkmaar via de N9 en krijgt Westfriesland alle steun voor de aansluiting van de Westfrisiaweg op de Houtribdijk. Ook werken wij hecht samen bij het opstellen van de regionale economische agenda en een sterk Ontwikkelingsbedrijf NHN waar ondernemers terecht kunnen voor ondersteuning, opleiding (GO-NH) en financieringsvraagstukken.

Elkaar leren kennen
Door gebrek aan samenwerking liepen we ook subsidies mis. Dat werd eerder dit jaar al pijnlijk duidelijk toen een pot van 200 miljoen voor infrastructuurverbetering aan onze neus voorbijging. Dat willen we niet meer. Een betere samenwerking begint met elkaar beter leren kennen. Die ervaring had ik zelf al opgedaan in Enkhuizen toen de nautische bedrijven elkaar zijn gaan opzoeken, bij elkaar in de keuken gingen kijken en samen een drankje doen. Het bleek dat een betere samenwerking leidde tot grotere projecten die gezamenlijk werden opgepakt. Individueel was dat nooit gelukt.

Dat elkaar beter leren kennen hebben de bestuurders en ondernemers in NHN dit jaar ook opgepakt. En het werkt gewoon. Op de tribune bij AZ leer je elkaar toch anders kennen, worden de lijnen korter en vind je elkaar beter. Uiteraard worden ook de serieuze thema’s opgepakt. Op initiatief van de ondernemers wordt op 1 december een congres georganiseerd over Netcongestie. Dat gaat iedereen aan en elke geleding kan een bijdrage leveren aan een deel van de oplossing. Wat ons betreft wordt dit een actiegerichte bijeenkomst.

Regio Deal
De Rijksoverheid trekt veel geld uit voor het versterken van regionale samenwerking. Tot op heden hebben wij hier geen gebruik van gemaakt, maar dat gaan we nu wel doen. De Regio Deal aanvraag gaat over € 80 miljoen, waarvan de helft door de Rijksoverheid wordt bijgedragen. We gaan dat investeren in onze reeds sterke clusters en in de nauwe samenwerking tussen de triple helix partners, vooral het onderwijs. Eind oktober is deze aanvraag ingediend. De aanvraag voor deze Deal is nu nog op hoofdlijnen; verdere detaillering in concrete projecten volgt volgend jaar. Bij een positief besluit gaan wij met onze leden projecten formuleren die dan na de zomer van 2024 van start kunnen gaan. Wij kijken er nu al naar uit.