columns

Ondernemersdebatten

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Woensdag over veertien dagen, 21 maart, gaan we weer naar de stembus. In alle zeven gemeenten van Westfriesland maken we weer een keuze voor de Gemeenteraad. Het gaat in de eerste plaats om de lokale gemeenschap, uw buurt, de vraagstukken die in uw gemeente spelen.

Maar als Westfries bedrijfsleven vragen wij uw aandacht voor méér dan dat: het gaat ook om de toekomst van Westfriesland, van de regio. De afgelopen jaren is hier hard aan gewerkt. Zeven gemeentebesturen hebben het begin gemaakt met een gemeenschappelijke visie. Dat document heet ‘het Pact van Westfriesland’. Nog summier, nog niet altijd concreet, maar het eerste begin is er. Zij hebben hun nek uitgestoken.

In onze ogen moet er aan het begin van de volgende collegeperiode een vervolg op dit document komen; een “Pact 2.0”. Ambitieuzer, richtinggevender, concreter. Dan moet het echt ergens om gaan: zijn we daadwerkelijk bereid de schouders te zetten onder één gemeenschappelijke Westfriese aanpak, op woningbouwgebied, ontwikkeling van bedrijventerreinen, onderwijsaanbod, een gemeenschappelijke toeristische agenda. Zijn we bereid om Hoorn als centrumgemeente te laten groeien, zijn we bereid samen te kijken naar de noodzakelijk infrastructuur. Er is teveel om in dit korte tijdsbestek te noemen.

Om dit kracht bij te zetten heeft de Westfriese Bedrijvengroep het initiatief genomen om vier Ondernemersdebatten te organiseren. Maandag 5 maart in het gemeentehuis van Drechterland, voor Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland. Op 6 maart in Hoorn, op dinsdag 13 maart in Medemblik en de 14e in Opmeer en Koggenland in het gemeentehuis van Koggenland. Robert-Jan Knook als debatleider staat garant voor een professionele en prikkelende aanpak.

Natuurlijk staan bij gemeenteraadsverkiezingen de lokale onderwerpen op de agenda. Maar wat ons betreft gaat het zeer zeker óók over de visie op regionale samenwerking, de bereidheid om over het lokale belang heen te stappen. De inwoners van Westfriesland zijn het meeste gebaat bij de kracht van samenwerking.
Ik roep u op alle programma’s van de politieke partijen waar u op kunt stemmen in uw gemeente kritisch te beoordelen op dit onderwerp. Ik nodig u van harte uit om bij die Ondernemersdebatten aanwezig te zijn. Dan kunt u zelf beoordelen of al die lokale beroemdheden ook bereid zijn om hun nek uit te steken voor regionale samenwerking. Want daarmee is de Westfries het meeste gediend.

Ik hoop van harte u de komende twee weken te spreken bij één van de debatten, in Drechterland, in Hoorn, in Medemblik en/of in Koggenland. Het gaat wel ergens om, op 21 maart.