columns

Netcongestie oplossen én geld verdienen

Hans-Peter Baars

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Onlangs stond in het FD een artikel met de kop Bedrijven willen niet aan flexibel stroomgebruik. Netbeheerders hebben bedrijven opgeroepen om anders om te gaan met hun stroomverbruik om zo de druk om het net iets te verminderen. Zo kun je bijvoorbeeld je koelcel een paar uur uitzetten (als de deur dicht blijft, blijft de temperatuur als het goed is redelijk op peil) en/of weer wat extra koelen als de prijs laag is. Of er juist voor kiezen bepaalde bedrijfsactiviteiten op een ander moment uit te oefenen, wanneer het net minder zwaar belast is. Een andere optie om flexibel met stroom om te gaan is het delen van energie. Onderling samenwerken en afstemmen is heel belangrijk. Maar het lijkt erop dat bedrijven daar niet om staan te springen, dat merken wij ook in Westfriesland.

Hoe kan dat?
In grote lijnen heeft dat gebrek aan enthousiasme te maken met twee zaken: het levert ondernemers te weinig op om flexibeler om te gaan met hun stroomgebruik. De motivatie om dit te doen ontbreekt dus. Daarnaast is er vaak een gebrek aan vertrouwen richting de netwerkbeheerder. Bedrijven hebben een contractuele aansluitwaarde en ze zijn bang dat de netbeheerder, wanneer ze minder stroom gebruiken, hun ruimte op het net ‘inpikt’, waardoor ze niet meer terug kunnen naar hun oorspronkelijke aansluit- of contractwaarde. Daarom blijven bedrijven liever gebruiken wat ze altijd gebruiken, zodat ze hun plekje op het net kunnen houden.

Wat moeten we doen?
Om ondernemers te motiveren mee te doen aan deze ‘ontlasting’ van het net, moeten er eerst wat dingen veranderen. Misschien wel wettelijk. Zo zou het meer moeten opleveren wanneer je flexibeler omgaat met je stroomgebruik. Bedrijven zouden er beter van moeten worden, bijvoorbeeld met aangepaste tarieven voor bepaalde tijdblokken. Een verdienmodel dus. Heel belangrijk om ondernemers mee te krijgen. Een andere taak ligt bij de netbeheerders en energieleveranciers zelf. Zij moeten werken aan het herstellen van het vertrouwen bij de ondernemers. Wanneer zij transparanter zijn over welke capaciteit ze wanneer ‘terugnemen’ en wanneer je als ondernemer waar recht op hebt, weten die ondernemers beter waar ze aan toe zijn. Zo kunnen ze het wantrouwen en de onzekerheid laten varen en actief meewerken aan het verlichten van dit slepende probleem. We kunnen al die energie tenslotte prima gebruiken!

Eigen energiecoöperaties

Een andere optie is het oprichten van een energiecoöperatie, bijvoorbeeld per bedrijventerrein. In feite verplaats je de hoofdmeter naar het begin van het bedrijventerrein. De bedrijven achter de meter lossen hun ‘zaakjes’ zelf op door vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. De netwerkbeheerder staat hier dan eigenlijk buiten. Dit vraag natuurlijk wel inzicht en afstemming en openheid van zaken door de deelnemende bedrijven. In Zwaagdijk hebben enkele bedrijven hier een start mee gemaakt in samenwerking met de Rabobank en het Duurzaam Ondernemersloket. Zij gaan eerst op papier ‘droog oefenen’, voordat zij de knop omzetten en voor het echie gaan.