columns

Naast Corona

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

 

Na Corona, daarover sprak ik in mijn vorige column. We zijn inmiddels aan de terugweg begonnen. Met licht in zicht aan het einde van de tunnel, moeten we oppassen voor tunnelvisie. Blijf om je heen kijken want er is ook zo veel naast Corona dat onze aandacht verdient.

Vraagstukken die hoog op onze economische agenda stonden zijn vertraagd, het momentum verstreken. Omdat er voor ondernemers die worstelen om het hoofd boven water te houden niets is naast Corona. En er voor overheden die worden gevraagd sturing te geven, geen ruimte overblijft in hun agenda. Allemaal begrijpelijk, maar uitstel mag geen afstel zijn. Wat we nu doen naast Corona levert voordeel op na Corona.

Een viertal zaken waar de Westfriese Bedrijvengroep zich voor inzet, verdienen nu prioriteit. Zo is er het PACT 7.1. Het op één lijn krijgen van zeven gemeentes is niet minder urgent. Sterker, juist nu is een stevige onderlinge samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijk veld en bedrijfsleven van essentieel belang.

Het VNG Congres in juni zou hét moment zijn van ondertekenen. Nu het congres is uitgesteld schorten de gemeenten verdere gesprekken op tot na de zomer.

Uitstel is géén afstel.

Ook het plan voor inzet en huisvesting van flexibele arbeidskrachten staat in de ijskast. De werknemers zitten thuis, veelal op een kluitje. Opgehokt. In verre van een anderhalve meter samenleving. Corona levert zo zelfs nog een extra argument om het project op te pakken. Nog voor de zomer. Want na Corona hebben we deze mensen hard nodig. Ook voor de energietransitie is nog te weinig maatschappelijk draagvlak verkregen. De noodzaak voor fundamentele veranderingen in produceren en consumeren lijkt in de benen gezakt.

Gelukkig loopt de ontwikkeling van modern en innovatief onderwijsaanbod op schema. In juni ondertekenen Omring en Wilgaerden/Leekerweide en Hogeschool InHolland de intentieverklaring voor de zorgacademie in Westfriesland. Na de zomer start de eerste post-hbo opleiding. Als aanjager en katalysator mogen we daar als WBG enorm trots op zijn.

Ondanks de vertraging van diverse thema’s, hebben we in korte tijd de Taskforce Katapult ontwikkeld. Een samenwerking om regionale ondernemers en werkgevers te ondersteunen tijdens deze crisisperiode. Ondernemers, banken, gemeenten, UWV en vrijwilligersinstanties zorgen er samen voor dat bedrijven hun huidige capaciteit zo lang mogelijk kunnen behouden. Het doel is ondernemers in de startblokken te helpen om een vliegende start te kunnen maken als de economie weer op gang komt. Een succesvol initiatief dat hopelijk snel zonder werk zal zitten. In tegenstelling tot ondernemend Westfriesland.

Want we hebben elkaar nodig om ook náást Corona een front te vormen voor een gezond en sterk ondernemerslandschap.

Hans Huibers
Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep