columns

Hulde aan familiebedrijven! (gastcolumn NH Zaken)

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Deze editie van NHZaken staat onder andere in het teken van familiebedrijven. Met recht, want zij maken het verschil! Zeker in onze regio vormen ze het hart van de economie. Vaak denken we aan de familiebedrijven in de landbouw. Dat is ook logisch. Generatie op generatie zijn zij bij uitstek experts op hun vakgebied en combineren ze vakkennis met een geweldige handelsgeest en een internationale oriëntatie. Het zijn de Noord-Hollandse bollen-, groente- en fruitbedrijven, die je tot in alle uithoeken van de wereld tegenkomt!

Maar ook in andere sectoren staan familiebedrijven als een huis: in de bouw, in de techniek en in de horeca. Maar ook in nieuwe sectoren als bijvoorbeeld marketing en ict is er een (nieuwe) generatie ondernemers, die – soms op de zolderkamer begonnen – hun eigen stempel op succes drukken.

Wat is het geheim van deze bedrijven? Vaak zijn het stabiele factoren in een steeds sneller veranderende economie. Niet alleen winst maken, maar de continuïteit van de onderneming, voor de volgende generatie, staat centraal. Dat heeft positieve gevolgen op de cultuur en op het handelen. Hoe vaak hoor je niet van medewerkers, die nog “door de vader van de huidige eigenaar” zijn aangenomen. Dat geeft trots en verbondenheid. Investeringen staan in het teken van een gezonde bedrijfsvoering op de langere termijn. Beslissingen kunnen snel worden genomen, familiebedrijven hebben niet zoveel last van ingewikkelde besluitvormingsprocedures. Maar snel betekent zeker niet onzorgvuldig en ondoordacht!

Als Westfriese Bedrijvengroep (WBG) zijn wij de “koepel van de koepel”. Bij ons zijn vrijwel alle bedrijvenverenigingen in de regio Westfriesland aangesloten. Daarmee weten we een gezamenlijke vuist te maken: in de regio naar de 7 gemeenten, samen met onze collega’s in het Economisch Forum als Holland Boven Amsterdam en ook naar onze gesprekspartners in de provincie of in de Metropool Regio Amsterdam.

Maar in de kern verenigingen wij individuele bedrijven. En daar geven wij ook in onze structuur en in onze werkwijze invulling aan. Naast de traditionele verenigingsstructuur werken wij met ‘parels’en ‘partners’. Parels zijn die bedrijven die écht het verschil maken: door hun economische positie, door hun innovatiekracht of door het feit dat zij vanuit Westfriesland (letterlijk) Nederland, Europa of de wereld veroveren. Vaak maken wij de vergelijking met de Gouden Eeuw. Ook toen was het de Westfriese nuchtere mentaliteit en handelsgeest waarmee we de wereld veroverden. Westfriesland heet niet voor niets “Amsterdam Golden Age”. Die individuele bedrijven halen we af en toe bij elkaar, we geven ze een bijzondere positie binnen de WBG en doen ook een appél op hen om hun expertise in te zetten om Westfriesland nog beter op de kaart te zetten.

Als ik de lijst van onze ‘parels’ overzie, dan zijn dat heel veel familiebedrijven. En dat is niet verbazingwekkend, als je kijkt naar bovenstaande kenmerken. Het is goed, dat ook in de landelijke politiek het belang van familiebedrijven wordt benadrukt. De huidige staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keizer heeft er een speerpunt van gemaakt. In onze regio hebben we dat ook onderkend. En gelukkig NHZaken ook!!

Hans Huibers
voorzitter Westfriese Bedrijvengroep (WBG)