columns

Houdt er dan niemand van de Houtribdijk?

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Niemandsland. Zo zou je de brug tussen Noord-Holland en Flevoland beter kunnen noemen. Althans, in de ogen van de provincie Noord-Holland. Niemand voelt zich verantwoordelijk. Niemand bekommert zich om de bijdrage die de dijk zou kunnen leveren bij het ontlasten van de verkeersstromen rond Amsterdam.

Dat blijkt wel uit het onderzoeksrapport ‘Verkenning rol Houtribdijk ten behoeve van de bereikbaarheid MRA en de waterkwaliteit van het Markermeer’, dat in opdracht van de provincie Noord-Holland verscheen. Een flutrapport dat vooral duidelijk maakt dat de provincie Noord-Holland niet van plan is het onderwerp serieus te nemen. Het stond in het Collegeakkoord van Provinciale Staten, dus het provinciaal bestuur moest er wel iets mee. Maar daarmee is ook alles gezegd. Een typisch geval van KIR: Kluit In Riet. Een benaming die wij als Kamerleden gebruikten, wanneer wij vragen aan de Minister stelden en deze in de antwoorden al liet doorschemeren totaal geen zin te hebben in de vraag. Laat staan om er iets mee te doen.

Verbreding van de Houtribdijk en verbeteren van de aansluiting op de A6 als bijdrage in het ontlasten van de files rond Amsterdam. Dat is de kern van ons pleidooi. Volgens Gedeputeerde Staten wordt het te duur en is verbetering van de doorstroom niet nodig. Maar dat was de vraag helemaal niet. De vraag is niet of de Houtribdijk op dit moment te onveilig of overbelast is. Nee, de vraag is of we, als we de dijk aantrekkelijk maken, vrachtverkeer kunnen bewegen niet meer de file bij Amsterdam te verkiezen om van west naar oost te rijden. De dijk als onderdeel van de ring van Amsterdam.

Zowel de doorgang over de te smalle dijk als met name de aansluiting op de A6 zijn, zacht uitgedrukt, slecht toegankelijk te noemen. Na een merkwaardige bocht en een openstaande brug bereik je zigzaggend door Lelystad en via meerdere rotondes uiteindelijk de snelweg. Omslachtig, gevaarlijk en tijdrovend, zo vinden veel transportbedrijven, die dus liever omrijden via Amsterdam. Action, Hessing, Peter Appel, Simon Loos, Van Straalen De Vries, allemaal bevoorraden ze vanuit Westfriesland zo ongeveer alle winkelketens in heel ons land. Daardoor raakt de ring rond Amsterdam overbelast en is de CO2 uitstoot onevenredig hoog.

Maar een kniesoor die daarop let. Want op de Houtribdijk is niets aan de hand.

Wie zou er dan wat aan gaan doen?  Provincie Flevoland is eigenaar, maar heeft zelf geen probleem en gaat zeker niet betalen aan de oplossing van Amsterdamse files. Noord-Holland zegt: die dijk is niet van ons. Rijkswaterstaat wijst naar Amsterdam en in Amsterdam weten ze nauwelijks van het bestaan van deze dijk.

Wij stelden voor om de verreden kilometers van vrachtwagens die over de A7 via Amsterdam naar het oosten gaan in kaart te brengen. Als dit substantieel is, hetgeen wij veronderstellen, moet je vervolgens een afweging maken of een investering in de dijk de moeite waard is. Met dit voorstel is helemaal niets gedaan, met individuele bedrijven en over hun afwegingen is niet gesproken. Op basis van een paar telefoontjes besluit de provincie dat er geen probleem is. Geen wonder als je de verkeerde vragen stelt. Onderzoek gesloten. Kluit In Riet.

Is er dan werkelijk niemand die van de Houtribdijk houdt?

Hans Huibers
Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep

Hans Huibers