columns

Geniet van de verschillen

Hans-Peter Baars

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Geniet van de verschillen

Tegenwoordig moet alles ‘Samen, want alleen kom je niet veel verder.’ Dat is ook zo en daar word je als individu zeker niet slechter van. In mijn tijd als ondernemer heb ik ook ervaren er zelf beter van te worden als ik samen met concullega’s een mooier/beter/groter product kon maken. Dat vergt wel inlevingsvermogen en begrip over en weer. En je hoeft er zeker niet hetzelfde over te denken. Integendeel, hoe meer verschillende invalshoeken, hoe beter het uiteindelijke resultaat. En dat vind ik juist zo mooi aan het WBG-team. We zijn zo verschillend in onze achtergrond, vaardigheden en soms ook in gedrag. Maar wel altijd met respect. Dat hebben we nodig om de belangen van ondernemend Westfriesland op de agenda te krijgen. En dat doen we ook door soms buiten de lijntjes te kleuren en uitdagende nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Onorthodox teamwerk

Dat geldt voor Plan Groenwijk/huisvesting arbeidsmigranten, voor onze visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en ook voor de Dag van Westfriesland. Voor de komende tijd gaan we onorthodoxe voorstellen doen voor vermindering van de overlast op de A7, voor de Noordelijke Ringweg van Amsterdam (Houtribdijk) en voor oplossingen voor de netcongestie. We gaan ook een heel bijzonder en iconisch voorstel doen voor de besteding van de fondsen uit de aanstaande Regio Deal: een boegbeeld, passend bij onze Westfriese wortels en toekomst, samen met partners uit het onderwijs en overheid. Spannend hè. Dat alles komt allemaal niet vanzelf. Dat vergt inzet, creativiteit, ondernemerschap en maximaal gebruik maken van onze verschillen. Ik ben enorm trots op ons team dat zich elke dag weer met meer dan 100% inzet voor de ondernemers en de regio Westfriesland.

Ik wens jullie allen een gezond en boeiend nieuw jaar