columns

De burge(r)meesters van Westfriesland

Hans-Peter Baars

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

In 2013 tekenden de 7 Westfriese gemeenten en een aantal stakeholders, zoals zorg, onderwijs en de WBG het Pact van Westfriesland. Het Pact stond (en staat) voor de intentie om samen te werken aan zes belangrijke thema’s: wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie, ondernemen en economie, arbeidsmarkt en onderwijs, vrije tijd en het sociaal domein. De afgelopen jaren is veel overlegd en werden structuurgroepen gevormd, maar eigenlijk kwam er maar weinig concreets uit voort. De warme intentie was er en de burgemeesters maakten goede sier met de plannen. Maar nu is het tijd om het Pact achter de bureaus vandaan te halen. Minder het feestje van de burgemeesters, méér concrete acties voor en door burgers, onderwijs, zorginstellingen en bedrijven: het Pact 7.2.

Vanuit de WBG hebben we gekeken naar wat wij willen bereiken de komende jaren. En ook naar welke partijen we nodig hebben om die doelen te bereiken. We zien het Pact als een kapstok om onze wensen aan op te hangen, samen met anderen want alleen kunnen we dat niet. We hebben onze lijst gepresenteerd aan de burgemeesters en de stakeholders. Daarbij zei ik gekscherend dat ik de 8e burgemeester van Westfriesland ben, Omring is de 9e, het onderwijs de 10e. Dat is natuurlijk een metafoor voor het feit dat het Pact nu eindelijk breed getrokken moet worden. En dat kwartje is inmiddels wel gevallen. De warme lijntjes zijn er en het is nu zaak om ze te gebruiken.

Dat betekent in de praktijk dat je niet alleen de intentie moet hebben om bijvoorbeeld huisvesting voor buitenlandse werknemers te realiseren, maar dat de gemeente dan óók meewerkt en het vergunningstraject versnelt. We moeten samen werken om de uitvoering van onze plannen soepel te laten verlopen. Dan gaat er iets gebeuren. Zo maken we het Pact iets van ons allemaal. Voor alle 200.000 burgermeesters van Westfriesland! Je leest meer over het Pact in editie 4 van Westfriese Zaken, die verschijnt in juli.

Ik wens alle Westfriese burgermeesters een hele fijne zomer toe!