columns

Met of zonder Corona, actuele thema’s vragen om actie

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Hans Huibers, voorzitter WBG

 

Na een roerig jaar met stille feestdagen als afsluiting, zetten we de wieken van onze molen weer in beweging. Met of zonder Corona, 2021 vraagt om doorpakken. De plannen liggen klaar, de belangrijke momenten dienen zich aan Ik licht er een paar uit.

Op 17 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. We hebben de afgelopen periode gezien hoe in de Verenigde Staten met de democratie wordt omgegaan. Dat lijkt ver weg, maar dat is het niet. Ook in Europa kunnen we de landen aanwijzen, waar vrijheid niet vanzelfsprekend is. En strooi geen zand in de ogen: ook in Nederland steken allerlei krachten de kop op. Wees niet naïef! Juist nu is onze stem van buitengewoon groot belang. We moeten ons land bestuurbaar houden en dat gaat niet vanzelf. Zijn we met elkaar bereid om Nederland ordentelijk een nieuwe fase in te helpen of kiezen we voor versplintering en vergruizing? Geen stemadvies, maar wel steun aan die partijen die kiezen voor verbinden en bruggen slaan!

Het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de Olympische Spelen van bestuurlijk Nederland.

Op 14, 15 en 16 juni vindt het VNG-Congres in Westfriesland plaats. Op een fysiek podium, een online podium of een combinatie van beide. In welke variant dan ook, dit jaar gaat het congres door. Het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de Olympische Spelen van bestuurlijk Nederland. Zo’n 3000 bestuurders waaronder alle burgemeesters en wethouders komen samen en delen kennis. Westfriesland kent een unieke samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke partners: PACT 7.1. Het congres biedt een ideaal platform om het innovatieve, duurzame en onderscheidende karakter van onze regio te laten zien.

Alle actieve thema’s van de Westfriese Bedrijvengroep verdienen onze aandacht. Wonen, talent en onderwijs, digitalisering, bereikbaarheid, duurzaamheid, toerisme. Ik noem woningbouw in het algemeen en huisvesting voor flexibele arbeidskrachten in het bijzonder. Voor de laatste is het plan ‘Groenwijk -Please in my backyard’ gepresenteerd en is ons in dit eerste kwartaal een inhoudelijke reactie van de gemeenten toegezegd.

Met of zonder Corona, deze actuele thema’s vragen om actie

Er wordt gewerkt aan een aangepast toeristisch platform dat voor deze zomer opgetuigd moet worden. De zogenaamde ‘WOW-visie’, een integrale aanpak vanuit Hoorn op het gebied van Wonen, Onderwijs en Werken die onze jongeren aan de regio verbindt en leegloop tegengaat. De energietransitie en verduurzaming van onze bedrijventerreinen. Van ‘Kaart naar Vaart’.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Met of zonder Corona, deze actuele thema’s vragen om actie. Ik neem de aanwezigheid van en de beperkingen door het virus als gegeven, maar laat me er niet door leiden. Laat het je niet beperken, maar geef aandacht aan de mogelijkheden. Er is zo veel te doen. Als we onze sterke schouders eronder zetten, creëren we nieuwe kansen voor Westfriesland. Op elk denkbaar gebied!

Hans Huibers
Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep