columns

Alle puzzelstukjes komen bij elkaar

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
Bekijk mijn columns

Column Hans Huibers: Alle puzzelstukjes komen bij elkaar

Een columnist heeft twee uitdagingen: de deadline halen en een aansprekend onderwerp. Het eerste is weer niet gelukt, maar voor het tweede sta ik deze keer voor een nog grotere uitdaging. Er gebeurden de laatste tijd eigenlijk te veel dingen, die allemaal aanleiding zijn voor een beschouwing. Het nieuwe collegeprogramma voor de provincie is gepresenteerd, het grote nieuws dat het VNG Congres volgend jaar in Westfriesland zal zijn, de ontwikkelingen rond PACT 7.1,  de discussie in de gemeente Hoorn over een nieuw stadhuis, om maar eens een paar van die onderwerpen te noemen.

Toch begin ik met een heel andere ervaring. Ik raad u echt aan deze weken weer eens over de Houtribdijk naar Lelystad te rijden en goed om u heen te kijken. Iedereen klaagt steen en been over de zandverstuivingen. Ik denk daar een slagje anders over. Als je zo over die tweebaansweg naar de overkant rijdt, zie je heel treffend dat de dijkverzwaringen en de milieuverbeteringen ook een ander voordeel met zich mee kunnen brengen: het zand voor de verdubbeling van de dijk ligt er al!! Het tracé is al aangegeven, het kan nu mooi inklinken. Asfalt erover en dat helpt ook direct tegen de verstuivingen…..

Ik weet dat het helaas niet zo werkt, maar toch vraag ik hier aandacht voor. Ik geloof dat het bedrag dat nu met de aanpak is gemoeid meer dan €60 miljoen bedraagt. Ongetwijfeld goed besteed geld. Maar laat het ook een voorinvestering zijn voor een ander belangrijk aspect: een veilige Houtribdijk met een betere doorstroming!

In dat verband is het nieuwe collegeprogramma van de provincie hoopgevend. Ook daar aandacht voor de Houtribdijk als onderdeel van een tweede ring van Amsterdam. Er staan meerdere interessante onderwerpen in dat programma: méér ruimte voor woningbouw in de regio, aandacht voor het toerisme en zelfs een onderzoek naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn uit Amsterdam. Vooralsnog tot Purmerend, maar als die tram straks iets later remt, is’ie al in Hoorn!!

We stellen vast dat al onze lobbyinspanningen niet voor niets zijn geweest. Dat doen we overigens niet alleen. Dat doen we samen met de 7 Westfriese gemeenten en met de maatschappelijke partners. Het staat nu op papier en papier is geduldig. Dat betekent nu vinger aan de pols en aandacht voor de uitvoering. De plannen worden gemaakt en moeten hun plek krijgen in het PACT 7.1: 7 gemeenten, één geluid. Op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, talent vasthouden in de regio, toerisme en Westfriesland op de kaart.

Volgend jaar is het grote Congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Westfriesland. Álle burgemeester, wethouders en gemeentesecretarissen van álle gemeenten in ons land zullen we verwelkomen in onze regio. Méér dan 3000 (!) bestuurders. Er is gekozen voor Westfriesland vanwege de unieke samenwerking in onze regio tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke partners. Dan gaat het onder andere over de onderwerpen die ik hierboven heb aangehaald. We zullen er graag aan meewerken dat al die bestuurders over vijf jaar nóg praten over dit Congres. We moeten laten zien dat we niet alleen goed samenwerken, maar dat Westfriesland ook een regio is waar we gewend zijn de handen uit de mouwen te steken. Dus niet alleen papier en plannen, maar ook de spa in de grond!! Tegen die tijd zal de gemeente Hoorn helaas nog niet over een nieuw stadhuis beschikken, maar ik hoop vurig dat de Raad dan wel een besluit heeft genomen dat goed duidelijk maakt dat Hoorn zijn rol als centrumgemeente van onze regio serieus neemt en daar ook een modern gemeentehuis met uitstraling bij hoort!!

Zo, is het me toch gelukt om al die onderwerpen bij elkaar te brengen. Eigenlijk logisch: want het zijn allemaal puzzelstukjes die in samenhang gaan over de toekomst van onze mooie regio. Die uitdaging is weer gelukt, volgende keer zal ik weer beter letten op de deadline!

Hans Huibers

Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep