Nieuws

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid vinden elkaar in IT Academy

Opnieuw vindt er een vorm van hoger onderwijs in Westfriesland plaats. Eind 2021 is de IT Academy West-Friesland van start gegaan. Hogeschool InHolland en het Horizon College verzorgen samen met een elftal Westfriese IT bedrijven het hogere automatisering onderwijs. Dat onderwijs vindt plaats in de vorm van fieldlabs. Per bedrijf zijn drie tot zes studenten een aantal maanden lang met een casus aan de slag. De bedrijfspartners geven begeleiding aan de studenten en verrijken het mbo en hbo met actuele kennis en gastcolleges. Met deze samenwerking komen de onderwijsinstellingen en IT bedrijven dichter bij elkaar en wordt de regio aantrekkelijker voor IT talent.

Naast de onderwijsinstellingen en IT Bedrijven als Beerepoot, Abovo en Social Blue zijn ook de Gemeente Hoorn, de WBG en de HOC stakeholder in het initiatief.

Meer informatie: Danny van Soelen 06 53 25 23 95