agenda

Woonconferentie annex Verkiezingsdebat Wonen

De Woningmakers Westfriesland organiseren op 27 januari een Woonconferentie annex Verkiezingsdebat Wonen voor onze regio.

Speciaal voor deze gelegenheid hebben wij onderzoekbureau ABF opdracht gegeven om een nieuwe prognose te maken van de woningmarkt. Frisse cijfers die rekening houden met de meest actuele situatie op de woningmarkt — kwantitatief en kwalitatief. Rekening houdend met de nieuwe CBS-cijfers en met de (autonome) vraag vanuit de zuidelijke delen van de provincie. Zelf tonen de woningmakers actuele verkoopcijfers (NVM), cijfers van de sociale huur en de actuele stand van de woningbouwplannen. Prof. Peter Boelhouwer plaatst een en ander in de nationale context.

Dit type conferentie heeft de neiging om over trends, getallen en grafieken te gaan, terwijl woningnood om heftig menselijk leed gaat. Wij laten ook zien hoe woningnood er in het concrete geval uit ziet.

We organiseren vervolgens met alle deelnemers (deskundigen, wethouders) een Verkiezingsdebat Wonen. Zo dicht op de verkiezingen kunt u met diverse stakeholders discussiëren over wat nodig is om een flinke zet aan de woningmarkt te geven.