agenda

Webinar kansen van Robotic Process Automation (RPA) voor de (maak)industrie

Binnen manufacturing bedrijven is vaak sprake van gestroomlijnde procedures door de inzet van productiemachines of zelfs misschien van fysieke robots. Met het reduceren van doorlooptijden en de kosten van productieprocessen, is een grote behoefte van veel productiebedrijven vervuld. Maar, er zijn ook andere organisatieprocessen die beter kunnen zoals bijvoorbeeld terugkerende administratieve werkzaamheden. Robotic Process Automation (RPA) biedt de mogelijkheid voor het automatiseren en optimaliseren van veel verschillende processen binnen de organisatie en past daarmee binnen de Industrie 4.0 context.

Het maakindustrieteam van BDO organiseert op dinsdag 15 december van 9.00-10.00 uur een webinar waarin nader wordt ingegaan op de markttrends, voorbeelden van RPA processen alsmede enkele use cases.

U bent van harte welkom om deel te nemen. Aanmelden via deze link