agenda

WBG Algemene Ledenvergadering 2.0

Dit jaar houden we onze algemene ledenvergadering samen met de HOC (Hoornse Ondernemers Compagnie), MBG (Medemblikker Bedrijvengroep) en OVWN (Ondernemers Vereniging Wognum-Nibbixwoud). Samen maken we er een inspirerende en enerverende avond van. We weten elkaar steeds beter te vinden. Of het nu gaat om nieuwe business of stroom delen; we helpen elkaar en maken elkaar sterker. Samenwerken maakt krachtig. Daarom is het mooi dat ook de ALV een gezamenlijk evenement wordt, met een boeiende spreker als afsluiting.

Bij dezen willen we je uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de WBG en aansluitend van de HOC, MBG of OVWN op donderdag 11 april 2024 met gastspreker Wim Anker.

De Westfriese Bedrijvengroep nodigt al haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op woensdag 11 april a.s. bij ons Parelbedrijf OSG Westfriesland in Hoorn.

Datum: donderdag 11 april 2024
Locatie: Parelbedrijf OSG Westfriesland, Bontekoestraat 3 Hoorn (route)

Aanvang: 16.45 uur, ontvangst is vanaf: 16.30 uur

De agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling verslag ALV 5 april 2023 (verslag) (presentielijst)
 3. Financieel jaarverslag 2023 (Jaarrekening 2023)
 4. Verslag kascommissie
 5. Decharge verlenen aan het Bestuur (Begroting 2024)
 6. Benoeming nieuwe leden kascommissie
 7. Samenstelling bestuur
  • Jan Hoff, penningmeester – aftredend en herkiesbaar

  Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij info@westfriesebedrijvengroep.nl  

 8. Rondvraag
 9. Terugblik en vooruitkijken door voorzitter Hans-Peter Baars
 10. Afsluiting

Meld je nu aan!

ALV 2024

  Meer keuzes mogelijk. Kom je naar de ALV van de WBG, en de ALV van een van de clubs? Dan kan je ook blijven eten.