agenda

WBG Algemene Ledenvergadering

Bijna kunnen we weer fysieke bijeenkomsten gaan organiseren, maar deze ALV gaat dat nog niet worden. Dus nog even geen ‘borrel’ na afloop om met elkaar stil te staan bij onze verenging, want ondanks deze bijzondere tijden zijn we goed bezig om het economisch klimaat in de regio goed op de kaart te zetten.

In een korte maar toch belangrijke bijeenkomst willen we voor onze leden deze digitale ALV uitschrijven om jullie in de gelegenheid te stellen daarover jouw inbreng te leveren en tot vaststelling te komen. Wij nodigen jullie hierbij uit om de stukken te bekijken en desgewenste vragen in te dienen via info@westfriesebedrijvengroep.nl

Wensen en ambities
Na alle formaliteiten zal onze voorzitter Hans Huibers met jullie terug en vooruit blikken op een nieuw verenigingsjaar vol wensen en ambities.

WBG Algemene Ledenvergadering, 21 april 2021

De Westfriese Bedrijvengroep nodigt alle leden van harte uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op woensdag 21 april a.s.

Locatie:              Office@Home
Tijd:                     20.00 uur

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststelling verslag ALV 23 juni 2020 (link) presentielijst (link)
  3. Financieel jaarverslag 2020 (link) + Begroting 2021 (link)
  4. Verslag controle kascommissie
  5. Benoeming nieuw lid kascommissie
  6. Samenstelling bestuur

Functie penningmeester, bestuur stelt voor Jan Hoff (link)
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij info@westfriesebedrijvengroep.nl  

  1. Rondvraag
  2. Terugblik en vooruitkijken door voorzitter Hans Huibers
  3. Sluiting

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot dinsdag 20 april 2021, waarna je een bevestiging ontvangt met een link voor de digitale bijeenkomst.