agenda

Uitnodiging Ondernemersontbijt – Verkenning Energiestrategie Westfriesland

Meepraten over nieuwe kansen voor een energieneutrale regio

Een gezond leefmilieu, nu en in de toekomst. We weten hoe belangrijk het is, maar ook dat het niet vanzelfsprekend is. Het vereist de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De Westfriese gemeenten hebben een duidelijke ambitie uitgesproken: deze regio wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven, maar we hebben ook uw hulp nodig.

Grote vragen
Zetten we grootschalig in op wind- of zonne-energie, of op een combinatie van beiden? Welke (collectieve) warmtebronnen komen in aanmerking als alternatief voor aardgas? Wat zijn de mogelijkheden voor energiebesparing? Hoe gaan we om met mobiliteit en het verduurzamen van bedrijventerreinen? Het zijn stuk voor stuk vragen die relevant zijn voor het bedrijfsleven bij de ontwikkeling naar een energieneutrale regio.

Verkennende energiescenario’s
De eerste stappen zijn gezet, er zijn drie verkennende energiescenario’s opgesteld. Deze scenario’s gaan in op de bestaande E-infrastructuur, productieve landschappen en het bundelen van lokale krachten. De scenario’s gaan we in januari 2020 lokaal toetsen en aanvullen. Dit doen we samen met onze Westfriese inwoners, ondernemers en agrariërs. Wij nodigen u graag uit voor het ondernemersontbijt om met ons in gesprek te gaan over de scenario’s. Welke onderdelen spreken aan, welke niet (en waarom niet?) en heeft u een alternatief?

Nieuwe kansen
Westfriesland maakt de stap naar een duurzamere regio. De opwarming van de aarde is onmiskenbaar, fossiele brandstoffen raken op en de afspraken uit het Klimaatakkoord zijn glashelder. Maar nieuwe uitdagingen zorgen ook voor nieuwe kansen, zeker voor mensen bij wie het ondernemen in het bloed zit. Wilt u mee vormgeven aan het
Westfriesland van de toekomst? Dan nodigen wij u van harte uit!

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN VIA WWW.REGIOWESTFRIESLAND.NL/DUURZAAM

Programma
08.00 uur Inloop met ontbijt
08.20 uur Opening door Jeroen Broeders (wethouder Drechterland) en Hans Huibers (voorzitter WBG)
08.35 uur Inleiding: drie scenario’s
09.10 uur Scenario’s verdiepen in interactieve rondes
10.40 uur Plenaire terugkoppeling en doorkijk naar vervolg
11.00 uur Einde programma

Met vriendelijke groet,
Charlotte Bakker
Namens programmateam Westfries Energie Kompas

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Westfriese gemeenten en de Westfriese Bedrijvengroep, in samenwerking met het Regionale Programma RES.