agenda

Techvalley: Making the future

Binnen TechValley staan 10 ambitieuze bedrijven en hun innovatieprojecten centraal. Studenten, lectoren, docenten en de bedrijven werken binnen TechValley samen aan nieuwe technologieën en toepassingen. Gespreksleidster Waronne zit aan tafel met Richard Oerlemans (vestigingsdirecteur Inholland Alkmaar), Jack Kistemaker (directeur HGG) en José Laan (Parblue en TechValley). Samen gaan ze het gesprek aan over dit belangrijke samenwerkingsverband.

Bekijk de stream