agenda

WBG Algemene Ledenvergadering

2022 was een jaar van nieuw elan. Een jaar waarin Westfriesland weer op stoom kwam na uitdagende jaren. Het jaar waarin Hans-Peter Baars zijn eerste volle jaar als voorzitter maakte én waarin onze nieuwe verenigingsmanager Renate van der Laan aantrad. Het was ook een jaar van ongekende krapte op de energie-, woning- en arbeidsmarkt en een oorlog waar iedereen waar iedereen in bepaalde mate last van had. Maar we bleken ook veerkrachtig met zijn allen. Westfriese bedrijven wonnen mooie ondernemersprijzen, nieuwe Parelbedrijven sloten zich aan bij de WBG én nieuwe initiatieven kwamen overal tot bloei.

We mogen trots zijn op ons Westfriesland.

Kom naar de Algemene Ledenvergadering van de WBG op 5 april 2023

De Westfriese Bedrijvengroep nodigt al haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op woensdag 5 april a.s. bij ons Parelbedrijf Het Oorlogsmuseum in Medemblik. Een unieke locatie die je als Westfries bezocht móet hebben!

Datum: woensdag 5 april 2023
Locatie: Parelbedrijf Het Oorlogsmuseum Medemblik, Zeldenrust 5, 1671 GW Medemblik(route)

Aanvang: 16.30 uur, ontvangst is vanaf: 16.00 uur

De agenda

1.      Opening

2.      Voorstellen nieuwe Verenigingsmanager Renate van der Laan

3.      Vaststelling verslag ALV 20 april 2022 (Verslag) (presentielijst)

4.      Verslag kascommissie

5.      Voorstel tot het goedkeuren van het financieel jaarverslag 2022 (Jaarrekening 2022)

6.      Decharge verlenen aan het Bestuur (Begroting 2023)
7.       Benoeming nieuwe leden kascommissie

8.     Samenstelling bestuur
Functie bestuurslid, bestuur stelt voor Henk Vlaming
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij info@westfriesebedrijvengroep.nl 

9.     Rondvraag

10.  Vooruitkijken door de voorzitter

11.   Afsluiting en een informele netwerkborrel

U kunt zich tot 3 april a.s. aanmelden voor onze ALV!