agenda

Uitnodiging VNO-NCW West: Nieuwjaarsreceptie 2020

Graag heffen wij met u het glas op het nieuwe jaar!

Voorzitter Audrey Keukens blikt kort terug op afgelopen jaar
en kijkt met u vooruit naar de kansen voor ondernemers in 2020.

Dit jaar verwelkomen wij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hij werkt aan de groeiagenda voor het versterken van het verdienvermogen van Nederland. Een investeringsfonds, met miljarden euro’s moet diverse transities mogelijk maken, waaronder de overgang naar een duurzame energievoorziening. De minister zal zijn plannen voor het nieuwe jaar kort toelichten en graag enkele vragen uit de zaal beantwoorden.

Een belangrijke pijler in de ontwikkeling naar een nieuwe economie is kunstmatige intelligentie (A.I.). Anita Nijboer, bestuurder VNO-NCW metropool Amsterdam, is in december benoemd tot ambassadeur van de coalitie A.I. technology for people. In deze coalitie willen Amsterdamse kennisinstellingen de komende tien jaar 1 miljard euro investeren in A.I.-technologieën. Anita Nijboer zal uitleggen welke kansen dit voor ondernemers met zich meebrengt.

Het plenaire programma zal om 17.00 uur aanvangen en duurt een half uur.

Er is ruimschoots gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen en te netwerken op onze drukbezochte nieuwjaarsreceptie.

Aan- of afmelden
U kunt zich aanmelden door hier te klikken.

Programma: klik hier
Deelnemers: klik hier

Wij kijken uit naar uw komst.

Hartelijke groet,
Audrey Keukens en Kim Boersma