agenda

Inspiratie, – werksessie Techniekpact Westfriesland

 

Het is gelukt. Het plan van de regio West-Friesland in het kader van de regeling Sterk Techniekonderwijs is goedgekeurd. Officieel start de regeling op 1-1-2020 en vanaf die datum worden de financiële middelen ter beschikking gesteld. In West-Friesland hebben we echter besloten om al vanaf het begin van het cursusjaar 2019-2020 met de uitvoering van ons activiteitenplan te starten.

Op 11 september aanstaande organiseren de regievoerders van het Techniekpact West-Friesland een inspiratie,- werksessie als startschot voor de uitvoerende werkzaamheden in het kader van het Techniekpact.

Introductie, inspiratie en innovatie staan centraal tijdens deze bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst worden vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen PO-VO-MBO, het bedrijfsleven en de gemeenten uitgenodigd. Allemaal partners van het Techniekpact West-Friesland. Als partner van het Techniekpact West-Friesland hebben wij u hard nodig om te bereiken, dat de kloof tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt wordt gedicht.

Ja, ik kom op 11 september .

U kunt zich ook aanmelden door een mail te sturen naar kansrijkvmbo@tabor.nl

Wij hopen van harte dat u aanwezig bent, want uw deelname is essentieel om de doelstellingen van het Techniekpact West-Friesland te halen.

 

Tabor College d’Ampte, Berkhouterweg 5, 1624 NS  Hoorn
15.00 uur tot 17.30 uur
Gratis toegang