agenda

Uitnodiging: Eten voor het goede doel – stichting Leergeld West-Friesland

Op 6 november organiseert stichting Leergeld West-Friesland een sponsordiner met medewerking van het Dijklander Ziekenhuis.
Laat u verrassen door de bijzondere entourage in het restaurant van het ziekenhuis, de gerechten en de wijnen. Met uw deelname steunt u het werk van de stichting.
De kosten voor het diner bedragen € 125,- per persoon.
Inschrijven kan via communicatie@leergeldwestfriesland.nl.
Uw bijdrage zien we graag tegemoet op rekeningnummer NL02 RABO 0126 122 911 ten name van Stichting Leergeld West-Friesland o.v.v Sponsordiner.
Na ontvangst van uw bijdrage is de inschrijving definitief.

Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt!

Zaterdag 6 november 2021
Eten voor het goede doel

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar die vanwege gebrek aan financiële middelen
niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.