agenda

‘Congres Arbeidsmigranten ‘Twee jaar na Roemer en dan..?’

Op donderdag 12 mei vindt het congres ‘Twee jaar na Roemer en dan..?’ plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het congres wordt georganiseerd door het IPA team in samenwerking met de VNG, het Expertisecentrum Flexwonen en andere partners.

Tijdens het congres laten we zien hoe ver we nu zijn met het uitvoeren van de aanbevelingen van het rapport ‘Geen Tweederangsburgers’ en wat de volgende stappen zijn. Dat doen wij samen met vertegenwoordigers van ministeries, gemeenten, provincies, vakbonden, werkgevers, brancheorganisaties, uitzendbureaus, huisvesters, Inspectiediensten en niet in de laatste plaats, arbeidsmigranten. We bespreken de stand van zaken en laten ons voor de volgende stappen inspireren door successen en voorbeelden uit de praktijk.

Het belooft een inspirerend congres te worden met Marcia Luyten als dagvoorzitter en o.a. Emile Roemer en minister Karien van Gennip (Minister van SZW) als sprekers. Ook gaat de dagvoorzitter in gesprek met arbeidsmigranten, voorzitters van werkgevers en vakbonden, een burgemeester namens gemeenten en een gedeputeerde namens provincies. Daarnaast zijn er leerzame workshops en lezingen, een inspiratiemarkt en na afloop een netwerkborrel.

U bent van harte welkom. Noteer alvast de datum in uw agenda. De uitnodiging met het programma sturen wij u over enkele weken toe.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de organisatie van dit evenement via: congresarbeidsmigranten@minszw.nl