agenda

Save the Date: Afsluitend Atelier Foto Energie & Ruimte RES NH

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen we u uit voor het afsluitende atelier ‘Foto Energie & Ruimte’ t.b.v. de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid en Noord-Holland-Noord op donderdag 27 juni van 13 – 17 uur.

We willen u vragen deze bijeenkomst alvast te reserveren in uw agenda.

Het definitieve programma, de locatie en de mogelijkheid om aan te melden, ontvangt u op korte termijn.

Het programma zal de volgende onderdelen bevatten:

  • Inloop, welkom
  • Inspirerende spreker
  • Ontwikkelen groslijst leidende principes (co-creatie)
  • Vaststellen definitieve foto
  • Borrel

 Uw inbreng is belangrijk

Afgelopen periode hebben zowel regionale betrokkenen en belanghebbenden, experts en ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen samengewerkt om een feitelijk, compleet en actueel beeld (‘foto’) te krijgen van de regio. Zowel op het gebied van energie (elektriciteit en warmte) als de ruimtelijke situatie. Tijdens het afsluitend atelier op 27 juni willen we met u de leidende principes onderzoeken die voor de regio relevant zijn. Daarvoor is uw inbreng, uw kennis van het gebied en/of expertise van groot belang. Daarnaast willen we de eindversie van de foto met u delen.

Achtergrond Regionale Energiestrategie

Zoals u waarschijnlijk weet, werken we de komende tijd samen aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) in zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid. Het is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

Vervolg na 27 juni

Met de (feitelijk) inventarisatie die we tot de zomer maken gaan we in het najaar aan de slag als landelijke het Klimaatakkoord is vastgesteld. Per deelregio worden enkele realistische scenario’s verkennend uitgewerkt. Deze helpen om samen met onze inwoners, lokale en regionale betrokkenen keuzes te maken en te komen tot een gezamenlijke ambitie voor zowel de opwekking van duurzame energie als het vinden van bruikbare warmtebronnen.

Wij hopen van harte op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Wies Thesing en Odile Rasch
Programmamanagers Regionale Energie Strategie NHN
+031(0)6 46596043 (Wies Thesing)
+31(0)6 51607187 (Odile Rasch)