agenda

Regionale bijeenkomst Duurzame Energie

Energie in het landelijk gebied, wat vindt u?

Een gezond leef milieu, nu en voor toekomstige generaties. We weten allemaal hoe belangrijk het is. Het verminderen van fossiele brandstoffen en het overstappen naar duurzame energiebronnen gaan in snel tempo door. De Westfriese gemeenten hebben de ambitie om als regio in 2040 energieneutraal te zijn. De inzeten betrokkenheid van onze agrariërs zijn daarbij onontbeerlijk.

Drie verkennen de energiescenario’s

De eerste stappen zijn gezet. Met veel betrokken stakeholders (waaronder de agrarische sector) heef tregio Westfriesland drie verkennen de energiescenario’s opgesteld. Deze scenario’s hebben allemaal een weerslag op het landelijke gebied. Zetten we bijvoorbeeld in op grootschalige toepassing van zonne-energie of op kleinschalige wind energie? Of zijn er innovaties die agrariërs willen uitvoeren om juist energie te besparen?

Wij zijn benieuwd hoe u denkt over een duurzamere regio en over de mogelijkheden om met uw bedrijf een nieuw verdienmodel te ontwikkelen door het opwekken van duurzame energie. Vandaar dat wij – in samenwerking met LTO Noord, Greenport Noord-Holland Noord en KAVB – agrarische ondernemers uitnodigen voor deze bijeenkomst. U bent voor ons een belangrijke partner. Het zijn voor een grootdeel agrarische ondernemers die ons landschap leefbaar, groen en duurzaam houden.

Kansen en uitdagingen

Behalve met agrariërs gaan we de komende tijd ook met inwoners en ondernemers in gesprek. Welke kansen en uitdagingen zien zij op weg naar een energieneutrale regio in 2040? Alle ideeën, meningen en inspirerende voorbeelden zijn welkom. We staan voor een grote duurzame opgave. Laten we met elkaar de toekomst naar onze hand zetten!

Programma

19.45 uur Inloop
20.00 uur  Opening door Ton van Schie (portefeuillehouder Energie LTO Noord, regio West) en Harry Nederpelt (wethouder duurzaamheid gemeente Medemblik) en inleiding van de drie scenario’s
20.30 uur Verdieping van de scenario’s. Wat wil de agrarische ondernemer wel en niet?
22.00 uur Plenaire terugkoppeling
22.30 uur Afsluiting

Aanmelden via www.regiowestfriesland.nl/duurzaam

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Westfriese gemeenten, LTO Noord, Greenport Noord-Holland Noord en de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur in samenwerking met het Regionale Programma RES.