agenda

Presentatie Panorama Nederland

Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder nodigt u van harte uit voor de interessante en inspirerende bijeenkomst ‘Panorama Nederland’, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland; klik hier voor de uitnodiging met het uitgebreide programma.

De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur in theater de Kampanje in Den Helder.

Het programma ziet er in het kort als volgt uit:

  • Rijksbouwmeester Floris Alkemade schetst de toekomst van Nederland in 2100
  • Paulus Emden Huitinga, creatief directeur Identity matching, vertelt over de verschillende identiteiten binnen dit gebied en welke keuzes dat met zich meebrengt
  • Lex Brans, projectleider Versnelling Woningbouw MRA, gaat in op de kansen voor woningbouw in relatie tot de economische ontwikkelingen in de kop van Noord-Holland en de winst van samenwerking.
  • Bart Vink, seniorprogrammamanager bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gaat in op het regionaal economisch perspectief van de Kop en de noodzaak tot samenwerking
  • Aansluiting is er een forumdiscussie en een netwerkborrel.

WILT U DE BIJEENKOMST BIJWONEN? MELD U ZICH DAN AAN VIA JIV@DENHELDER.NL