agenda

OMW bedrijfsbezoek bij Oliehoorn

Op donderdag 23 mei a.s. vindt er weer een ledenbijeenkomst van de OMW plaats, waarvoor de OMW-leden zijn uitgenodigd.
Deze middag zijn zij uitgenodigd door Oliehoorn in Zwaag. Oliehoorn is een zeer geavanceerd bedrijf met een prachtige en indrukwekkende productielijn. Zij maken allerlei sauzen en grondstoffen voor diverse producten en leveren hun producten wereldwijd.

Het bedrijfsbezoek vangt om 15.30 uur aan. Na informatie van de voorzitter krijgen wij uitleg over het bedrijf, wordt er een bedrijfsfilm vertoond en worden we vervolgens door dit interessante bedrijf rondgeleid.

De middag wordt afgesloten met een buffetdiner, op een nader te bepalen locatie. Tijdens dit bedrijfsbezoek zijn ook partners van leden welkom.

Let op: er kunnen maximaal 25 personen aan het bedrijfsbezoek deelnemen.

Indien u deel wenst te nemen, dan wordt u verzocht zich vóór 1 mei a.s. aan te melden via het e-mailadres l.hoogewerf@vandiepen.com en hierbij aan te geven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Locatie:               Oliehoorn, De Compagnie 21 Zwaag

Datum:                23 mei 2019

 Aanvang:             15.30 uur

 Programma:             

1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Ingekomen stukken    

3. Nieuws van de WBG

4. Nieuws vanuit de leden

5. Presentatie, bedrijfsfilm en rondleiding

6. Afsluiting met buffetdiner