agenda

OFE Ondernemerscafé

Wilt u als ondernemer bijblijven over de zaken die spelen in onze stad en informeel contact onderhouden met andere ondernemers?

Kom dan naar het OFE Ondernemerscafé!

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan nieuw toeristisch beleid.
Aangezien toerisme niet iets is van de gemeente Enkhuizen alleen, konden velen input leveren.
Zo was er een klankbordgroep met vertegenwoordigers van onder andere gemeente, winkeliers, havens, musea & cultuur, attracties en bewoners, waren er gesprekken met de wethouder en Marketing Enkhuizen en is het Toeristisch Platform Enkhuizen betrokken.
Daarnaast heeft er een enquête plaats gevonden onder de bewoners.
Inmiddels is de fase waarin informatie wordt opgehaald afgerond.

Respons, het bureau dat de gemeente begeleidt, wil de uitkomsten en eerste voorzichtige conclusies graag met u delen en is benieuwd naar uw reactie.
Met een interactieve aanpak schetsen Eduard Pieter Oud en Esther Cremer van Respons de contouren van het nieuwe beleid en bieden de aanwezigen de mogelijkheid om te reageren. Verder zal Peter Timmermans, directeur van Stichting Marketing Enkhuizen vooruitblikken op de plannen voor 2024.

Programma:

18.00-19.00 uur: Inloop met daghap (ook vega)

19.00-20.30 uur: Interactieve sessie nieuw toeristisch beleid + vooruitblik plannen SME 2024

20.30-21.30 uur: Netwerkborrel

Om verspilling te voorkomen vragen wij om u vooraf aan te melden.
Dat kan tot en met dinsdag 7 november a.s. via  info@au-boulot.nl

Tot ziens op donderdag 9 november!

Bestuur OFE
Marieke Schooneman, Thomas de Boer, Dick Beemster en Jeroen Mulder