agenda

NHNext: Hoe levert investeren in erfkwaliteit rendement op?

Erven van agrariërs zijn vaak gezichtsbepalend en van groot belang voor de beleving van een mooi en open landelijk gebied. Maar het cultuurlandschap verandert: bedrijven breiden uit of krijgen een andere functie. Daardoor kan ook de uitstraling en zo de impact op ons unieke landschap veranderen. In deze stream kijken we naar de resultaten van de samenwerking tussen lokale overheid en ondernemers ondersteund vanuit het project Team Erfkwaliteit gefinancierd door De Kop Werkt! Daarmee wordt het project officieel afgerond. De resultaten laten zien wat er mogelijk is door met een andere blik naar de erven te kijken, wat kansen biedt voor andere regio’s.

Bekijk de stream