agenda

NextNHN: Wat is nou precies een crisis?

Veel ondernemingen en organisaties worstelen met het vinden van hun plek in de veranderende samenleving. Daarnaast worden zij geconfronteerd met complexe vraagstukken binnen hun eigen organisatie alsmede binnen de omgeving waarin ze acteren. Jan helpt ondernemingen en organisaties met het vernieuwen van strategie en het ontwikkelen van nieuwe (business)concepten. Op NHNEXT gaat hij in gesprek met Jon Ruigrok, directeur bij Druktemaker.