agenda

Netwerksessie Beter Aanbesteden Inkoop versus Verkoop Noord-Holland Noord

Aanbesteden vraagt veel, maar biedt ook kansen! De beste resultaten worden behaald als aanbestedende diensten en ondernemers goed samenwerken. Daarvoor moeten ze elkaar begrijpen, waarderen en vertrouwen. Samenwerken is immers een duet en geen duel.

Inkopers en verkopers beleven aanbestedingen van leveringen en diensten ieder op hun eigen manier. Door deze ervaringen te delen, krijg je meer inzicht in elkaars belangen. En dit kan bijdragen aan betere aanbestedingen.

MKB-Nederland nodigt jou graag uit op 27 september, om onder het genot van een uitgebreide lunch de dialoog aan te gaan tussen inkoop en verkoop. Onder vooraf gedeelde stellingen zullen ervaringen worden uitgewisseld, met als doel elkaars belangen beter te begrijpen en de samenwerking te bevorderen. Tips die hieruit volgen, zal de organisatie delen op haar online kanalen.

Bekijk het programma en meld je aan!