agenda

Kick off Transitie Warmte Opmeer

Geachte relatie,

Graag nodigen wij u uit op woensdag 29 januari  a.s. van 09:00-11:30 uur (inloop 08:45 uur) voor de “kick off Transitievisie Warmte Opmeer”, om namens uw organisatie inbreng te geven in deze transitievisie.

Locatie: Raadszaal gemeente Opmeer, Klaproos 1 te Opmeer.

In het Nationaal Energieakkoord, regeerakkoord en het Klimaatakkoord zijn ambitieuze doelen benoemd. In 2050 moet de CO2-uitstoot met 95% zijn teruggebracht en de gebouwde omgeving aardgasvrij zijn. Het Westfries Energiekompas is zelfs ambitieuzer, namelijk energieneutraal zijn in 2040. In een Transitievisie Warmte willen we samen met u een visie opstellen over hoe we dat gaan doen en over hoe we wijken gaan prioriteren met het aardgasvrij maken.

In deze bijeenkomst maken we de gezamenlijke start voor naar verwachting 4 bijeenkomsten, in een periode van de komende 6 maanden.

In de eerste bijeenkomst, de kick-off, bespreken we het doel, het proces en het gewenste resultaat van de visie. We gaan bovendien samen nadenken over gedeelde uitgangspunten en succesfactoren bij het opstellen daarvan. Dat doen we om te zorgen dat de visie goed aan gaat sluiten bij ieders behoefte en de vervolgstap naar een uitvoeringsplan per wijk.

De bijeenkomst en het verdere traject zal begeleid worden door bureau Over Morgen o.l.v. Martijn van Lier. Als er nu al vragen zijn, neem gerust contact op met Martin Smit (msmit@opmeer.nl) of Martijn van Lier (martijn.vanlier@overmorgen.nl).

Ik hoop u te mogen begroeten op 29 januari.

Met vriendelijke groet,

M. Smit
Medewerker Afdeling Ruimte en Ondernemen

telefoon direct: 0226 363312
e-mail: msmit@opmeer.nl
Gemeente Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek, bezoekadres: Klaproos 1, 1716 VS Opmeer
telefoon: 0226 – 363 333, fax: 0226 – 363 330, e-mail: gemeente@opmeer.nl , www.opmeer.nl