agenda

HIRB+ Bijeenkomst Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt de komende 4 jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en winkelgebieden (HIRB+). In samenwerking met  Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB), het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Adviescommissies Detailhandel – ondernemersorganisaties en gemeenten organiseert de provincie 18 maart 2020 een informatiebijeenkomst HIRB+.

Op deze (gratis) bijeenkomst hoort u meer over de mogelijkheden van de regeling. Ook laten ze aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat u met deze subsidie kunt bereiken. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over uw eigen plannen en ambities ten aanzien van het verbeteren van bedrijventerreinen, winkelgebieden en verblijfsrecreatie. Tijdens de netwerkborrel is er volop gelegenheid om met collega-gemeenten en ondernemersorganisaties kennis en ervaring te delen en op te halen. Bekijk hier de uitnodiging van de provincie, en de informatie op de website.

Graag tot dan!

Programma

  • 14:30 Inloop en welkom
  • 15:00 Toelichting HIRB+ Jack van der Hoek, gedeputeerde Economie
  • 15:30 Praktijkvoorbeeld toekomstbestendige detailhandel Centrum Hilversum
  • 15:45 Praktijkvoorbeeld duurzame energie bedrijventerrein ‘t Zand, Schagen
  • 16:00 Praktijkvoorbeeld georganiseerd beheer en HIRB BIZ op Spoorzicht, Nieuw-Vennep
  • 16:15 Ideevorming pilotprojecten verblijfsrecreatie Noord-Holland
  • 16:30 Vragen en discussie
  • 16:45 Afsluiting gedeputeerde Jack van der Hoek
  • 17:00 Netwerkborrel

Wanneer?

Woensdag 18 maart, 15.00 – 17.30 uur

Waar?

Amfitheater Provincie Noord-Holland
Houtplein 33
Haarlem

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Monci Klein Langenhorst via m.kleinlangenhorst@sadc.nl.

Achtergrond en toelichting

De provincie Noord-Holland stimuleert al ruim 17 jaar in de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland. In die periode is met steun van de provincie de kwaliteit van honderden hectaren bedrijventerrein verbeterd. De afgelopen jaren is gebleken dat er ook voor winkelgebieden knelpunten zijn, zoals leegstand en veroudering. Naar aanleiding van enkele succesvolle pilotprojecten heeft de provincie enkele jaren geleden een regeling toekomstbestendige winkelgebieden ingevoerd.

Nadruk op duurzaamheid
Voor de periode 2020-2023 is subsidie beschikbaar om verbeteringen te realiseren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor zaken als de verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van een terrein, zonnepanelen, het aanpassen van gevels, en de afscherming van opslaglocaties. Ook aanpassingen die de aantrekkelijkheid van de omgeving verbeteren zoals het opknappen en aanleggen van groenstroken, parkjes en fiets- en wandelpaden komen in aanmerking.

Projectaanvragen waarin veel nadruk ligt op duurzaamheid maken een grotere kans op een subsidie. Denk aan substantiële vermindering van uitstoot van CO2 en/of stikstof, maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen zoals waterberging, en initiatieven voor hergebruik van afval en restproducten.

Bekijk voor voorbeelden van verduurzaming op bestaande bedrijventerreinen de video’s van Kagerweg Energiepositief, Beverwijk, en van Bedrijvenpark De President in Hoofddorp.