agenda

Brede inputsessie behoefteraming werklocaties Noord-Holland Noord

Een goed aanbod van bedrijventerreinen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om te zorgen voor een goede balans tussen vraag en aanbod, worden regionale afspraken gemaakt over de programmering van deze werklocaties.

De basis voor deze regionale afspraken is een ‘behoefteraming werklocaties’. Deze wordt dit najaar geactualiseerd, zowel voor heel Noord-Holland-Noord als voor de regio’s West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Regio Alkmaar.

Bureau Stec voert deze behoefteraming uit. Het gaat om berekeningen op basis van o.a. economische scenario’s en ervaringscijfers over de sector-gebonden ruimtebehoefte. Bureau Stec zal de uitkomsten verfijnen door ook een ‘marktconsultatie’ te doen, daarbij geven bedrijven en hun vertegenwoordigers aan hoe zij de toekomstige ruimtebehoefte zien.

In dit kader organiseren we op donderdag 22 oktober een bijeenkomst met vertegenwoordigers van bedrijven  (bedrijvenverenigingen, regionale bedrijvenkoepels, parkmanagement-organisaties), ontwikkelaars en makelaars. Daarnaast worden sessies gehouden met bedrijven uit specifieke sectoren en clusters.

U hebt in 2019 waardevolle input geleverd op de beoordeling (NEER-analyses) van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het bedrijventerreinenaanbod in NHN. We geven u nu graag de mogelijkheid om ook uw visie te geven op de vraag naar bedrijventerreinen in NHN komende jaren. Daarom nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst op donderdag 22 oktober, van 10.00 tot 11.30 uur.

Deze bijeenkomst vindt online plaats. U zult een presentatie zien over de (concept) behoefteraming en Stec zal u daarbij vragen stellen over specifieke behoeften vanuit uw sector en de ontwikkelingen die u op u af ziet komen. En welke gevolgen die kunnen hebben voor de toekomstige ruimtebehoefte.

Wanneer u wilt deelnemen aan deze bijeenkomst, meld u zich dan aan door te reageren naar ahenselmans@nhn.nl. Daarbij graag uw naam en organisatie/bedrijfsnaam vermelden. Wij sturen u daarna een link voor de bijeenkomst. Het staat u vrij om deze uitnodiging te delen met uw leden of klanten waarvan u vindt zij waardevolle input kunnen leveren op dit onderwerp.

We hopen van harte dat u erbij kunt zijn.

Mede namens de provincie Noord-Holland en Bureau Stec

Met vriendelijke groet,
Annemarie Henselmans