agenda

Bijeenkomst Westfries kader voor zonne- en windenergie

Hoe gaat Westfriesland zonne- en windenergie inpassen in het landschap? Hoe zorgen we ervoor dat inwoners betrokken worden en ook kunnen profiteren? Wat staan we toe op de Westfriese erven?

Dit zijn onderwerpen die aan bod komen in het Westfriese beleidskader voor duurzame energie-opwekking op land. De Westfriese gemeenten presenteren op 6 december het concept graag aan samenwerkingspartners. Dit is jouw kans om je mening te geven over de spelregels die we willen hanteren bij de opwek van zonne- en windenergie in onze regio. Jouw inbreng wordt gebruikt om het kader verder aan te scherpen.

De Westfriese gemeenten nodigen je uit om bij deze avond aanwezig te zijn.

Datum: 6 december
Locatie: Het Postkantoor, Hoofdstraat 17 in Bovenkarspel
Tijd:19.00-21.00 uur.

Meld je aan via duurzaam@medemblik.nl