agenda

Bijeenkomst toekomst bedrijventerreinen

Opslagboxen, datacenters of maakindustrie; wie mag zich nog vestigen in Westfriesland?

In onze regio zijn nagenoeg geen kavels meer beschikbaar voor nieuw te bouwen bedrijfspanden. En ook het aantal leegstaande bedrijfspanden is niet enorm. Dat is een uitdaging op zich. In Amsterdam echter, worden bedrijventerreinen steeds meer verdreven door woningbouw, al dan niet door herbestemming van de panden. Al die bedrijven moeten ergens anders heen en een deel van die overloop trekt naar Westfriesland. Willen we dat wel?

Als Westfriese Bedrijvengroep moeten we hier iets van vinden. We zijn bezig met het opstellen van een Position Paper voor bedrijventerreinen in de regio. Hierin leggen we vast wat we wel en wat we niet willen toestaan op onze terreinen. Zo houden we het aanbod divers en de economie gezond.

Uitnodiging

Bij deze nodigen we je uit voor de bijeenkomst van de Werkgroep Bedrijventerreinen. Tijdens deze middag gaan we met ondernemers in gesprek over de toekomst van de Westfriese bedrijventerreinen. Diverse stellingen zullen richting geven aan de discussie tijdens deze middag, waarbij de uitkomsten van invloed zullen zijn op de uiteindelijke Position Paper.

 

Bijeenkomst Toekomst Bedrijventerreinen, 30 mei 2022

  • Hierop ontvangt u de bevestiging van uw aanmelding.