Nieuws

Regiodeal: 32,5 miljoen voor een beter leef- en ondernemersklimaat in de regio

De Regiodeal ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’ is toegekend! Met de rijksbijdrage van 32,5 miljoen euro die hiermee beschikbaar komt, zetten we vol in op initiatieven die bijdragen aan beter leven, werken en wonen in de regio. Een fantastisch resultaat dat we hebben bereikt dankzij eendrachtige inzet van gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven in de afgelopen maanden.

De afgelopen maanden heeft de Westfriese Bedrijvengroep nauw samengewerkt met de collega’s van Ondernemend Regio Alkmaar, de Kop van Noord-Holland, de Regio Westfriesland en overheid en onderwijs in Noord-Holland Noord. Deze unieke samenwerking van de Triple Helix kwam samen in de Regio Deal, die in het teken staat van de verbetering van het toekomstperspectief voor de regio Noord-Holland Noord.

Beter leren, werken en leven

De Regio Deals zijn er om de verschillen tussen de regio’s in Nederland te verkleinen. Zo maakt het Rijk werk van gelijke kansen op goed wonen, leven en werken. Op vrijdag 9 februari zijn 22 regio’s aangewezen die een bijdrage krijgen uit het totale subsidiebedrag van 384 miljoen euro dat voor deze ronde gereserveerd was. In Noord-Holland Noord krijgen we de grootste bijdrage van het land met € 32,5 miljoen. Een mega opsteker die we gaan gebruiken voor beter leren, beter werken en beter leven.

De invulling van de Deal

Op dit moment zijn we met de Road Show Regio Deal NHN volop bezig met het inventariseren van projecten en initiatieven. De bijeenkomsten in Medemblik op 6 februari en die in Schagen op 8 februari waren al druk bezocht. Op woensdag 14 februari is er nog een bijeenkomst een de Raadzaal van de gemeente Alkmaar. Na deze bijeenkomsten zullen concretere plannen worden gevormd, samen met de samenwerkingspartners binnen de Triple Helix. Hiervan houden we je natuurlijk op de hoogte.

Binnenkort zullen de criteria en indieningsprocedure bekend worden gemaakt. We roepen iedereen die goede plannen heeft op om die alvast te laten toetsen bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De WBG is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming en kan ook helpen. Het document op basis waarvan het Kabinet heeft besloten vind je hier. De presentatie tijdens de Road Show staat hier.