Toespraak voorzitter Hans Huibers over 2017

DOOR westfriesebedrijvengroep OP 10 november 2017

Tijdens de Algemene Vergadering op 9 november 2017 heeft voorzitter Hans Huibers een toespraak gehouden over alle ontwikkelingen in 2017 en natuurlijk ook een vooruitblik.
Hieronder treft u de speech aan.


Beste vrienden,

Het is nu een jaar geleden dat we in de ontvangstruimte bij John Koomen Tuinen stonden. DE WBG kwam van diep en maakte een nieuwe start. Een nieuw bestuur, een nieuwe werkwijze, een nieuwe inhoudelijk medewerker, Bashar, die samen met de vertrouwde Marja het secretariaat vormt. Het is mij allemaal goed bevallen.

En een nieuwe voorzitter. Of die is bevallen moeten jullie maar uitmaken. Het is mij in ieder geval goed bevallen om een jaar uw voorzitter te zijn. We vielen met de neus in de boter.

Nog geen week na mijn benoeming op de Ledenvergadering besloot Heijmans het werk aan de N23 stil te leggen. Of het iets met elkaar te maken had weet ik niet. Het was natuurlijk slecht nieuws voor de regio, maar het gaf een uitstekende mogelijkheid om de WBG weer op de kaart te zetten. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik ben in zekere zin Heijmans en onze gedeputeerde Elizabeth Post wel dankbaar! Belangrijk was dat we het ook wat anders hebben aangepakt. Daarmee konden we laten zien dat WBG nieuwe stijl echt menens is. Een iets offensievere toon, de gedeputeerde nam het ons niet altijd in dank af. Wees gerust: we zijn weer goede vrienden! Belangrijker nog: de inzet van de kennis in onze eigen achterban, van onze eigen leden om ons punt kracht bij te zetten. Bashar sprak met alle transportondernemers, projectontwikkelaars en andere leden, die schade ondervonden. En tegen diegenen die nog geen lid waren zei hij: dan moet je ook lid van de WBG worden. Slimme vent, die Al Badri. Nog belangrijker: we schakelden de expertise van een advocatenkantoor, en ik mag de naam hier gerust noemen, want ze boden het zelf gratis aan. We schakelden Schenkeveld, het bureau waar ons bestuurslid Colin Burger werkt, in voor het schademeldpunt. Al die inzet heeft echt gewerkt. Kennis delen en krachten bundelen, is dat niet gewoon wat de toegevoegde waarde van de WBG is!

Kennis delen stond ook centraal bij de activiteiten rond breedband. U herinnert zich nog Jaap Bond op onze Ledenvergadering: veel verwachtingen, substantieel geld. Nou, daar is niet zo veel van terecht gekomen. Hebben we de provincie ook laten weten! Maar ondanks dat de provincie het liet afweten, werden er vorderingen gemaakt. In Enkhuizen, in Koggenland, in Wognum/Nibbixwoud. Hulde aan de ondernemersverenigingen daar, hulde ook aan het feit dat we de ervaringen binnen WBG verband in de werkgroep met elkaar deelden. Kennis delen leidt hier tot een meer transparante markt, providers die daardoor genoodzaakt waren met hun prijzen te zakken. Door kennis te delen kunnen ondernemers geld verdienen. Dat spreekt iedereen aan.

Alle exposure rond de N23 had nog veel andere reacties tot gevolg. Ik werd uitgenodigd om bij de VVD Westfriesland te spreken en appelleerde ook daar aan de noodzaak om, over de grenzen van kleur de samenwerking te zoeken tussen overheid, politiek en bedrijfsleven om samen Westfriesland op de kaart te zetten. De voorzitter van de VVD, Bas de Wit, pakte deze handschoen op en dat leidde uiteindelijk tot de brief aan toen nog – kabinetsinformateur – Rutte. De steen in de vijver over het doortrekken van de Noord Zuid lijn tot Hoorn. Toen kwamen er vele reacties, AT5, Radio 1, maar dan gebeuren er ook hele bijzondere dingen. Mensen die zeggen: die man is gestoord. Dat zijn de constructieve kritieken. Mensen die zeggen: wat moet dat allemaal wel kosten. Dat zijn ongetwijfeld de Westfriezen. Mensen die zeggen: maar dat is niet meegenomen in de structuurvisie weet ik veel en hebben we niet eerder in procedure genomen: dat zijn de ambtenaren en sommige bestuurders. Mensen die hele verhandelingen houden dat het niet de NZ lijn moet zijn, maar een lightrail die voldoet aan allerlei technische eisen. Dat zijn de techneuten. Maar bovenal heel veel mensen die de kern van de boodschap begrepen: de verbinding met de ontwikkelingen – en de uitdagingen – in de Metropool Regio Amsterdam. Het centrum van Amsterdam is slechts 35 km hier van vandaan. Als we kijken naar Parijs of Londen is dat peanuts. Parijs heeft overigens onlangs besloten 45 miljard euro te investeren in 200 kilometer extra metrolijn. De relatie met de Metropool Regio: het speerpunt van veel van onze verdere handelingen. We hebben niet alleen te vragen, we hebben vooral veel te bieden! Ik weet zeker dat Cees Tip, vanuit het perspectief van Intermaris, daar zo dadelijk ook een en ander over zal zeggen.

Al deze inspanningen hebben ook hun effect op de vereniging. We vergaderen iets minder en doen iets meer. We hebben, ik noemde het al, nieuwe leden. De WFO, de OVD die bleef bestaan en groeide, de HOC die groeit, niet in de laatste plaats door de inspanningen van Jong HOC. Zo’n zelfde netwerk enthousiaste jonge ondernemers in Midden Westfriesland. Enkhuizen die besloot om weer volledig lid van de WBG te worden. We hebben verschillende werkgroepen, waar we per thema kennis en krachten bundelen. We kregen extra sponsoren en zijn in gesprek met een aantal grote ondernemingen om alleen al om strategische redenen lid te worden. We kunnen alleen met kracht buiten onze eigen regio onze stem laten horen als we de krachten bundelen. We werken aan strategische allianties: met de woningbouwcorporaties, met het onderwijsveld, met het toeristisch netwerk, met de 7 gemeenten, verenigd in het Pact van Westfriesland. Voor de Gemeenteraadsverkiezingen staan, in samenwerking met Robert Jan Knook en Rob van Loon, vier grote ondernemersdebatten, verspreid over de regio, in de planning.

Kortom, beste mensen, we zijn volgens mij wel lekker bezig. Zijn we er? Nee, nog lang niet. Eigenlijk beginnen we net. We komen van diep en nog steeds te weinig bedrijven en ook sommige bedrijvenverenigingen zien onvoldoende de toegevoegde waarde van het krachten bundelen. Als u ook vindt dat deze opsomming aangeeft hoe belangrijk die samenwerking is, zegt het dan voort en doe een appel op hen die nog niet zijn aangesloten.

Inhoudelijk staan ons belangrijke tijden te wachten. Een nieuw kabinet en binnenkort ook nieuwe Gemeenteraden en Gemeentebesturen. Binnen de regio zal de samenwerkingsgedachte met kracht moeten worden voortgezet. Ik heb daar onlangs nog iets in het Noordhollands Dagblad over geschreven.

Vanuit de regio zullen we bij de provincie en in Den Haag moeten blijven hameren op de geweldige potenties die Westfriesland heeft. In relatie tot de regio Amsterdam kunnen wij een bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen die zij alleen niet kunnen oplossen. Ik zei al: wij hebben wat te bieden. Maar daarvoor zijn een aantal randvoorwaarden belangrijk. Dat is een samenhangend verhaal: woningbouw, bereikbaarheid en infrastructuur, onderwijsaanbod, toeristische agenda. Om te beginnen moet het slot dat de provincie legt op de hoeveelheid te bouwen woningen er af. Woningbouw voor gezinnen die zich in de regio willen vestigen, voor buitenlandse werknemers, voor flexwerkers, voor studenten. Ik maai niet het gras weg voor de voeten van Cees Tip. Hij zal dit zo dadelijk ongetwijfeld onderbouwen. Over infrastructuur heb ik al het nodige gezegd. Met het onderwijsveld zijn we volop in gesprek om het hoger onderwijs in Noord Holland Noord verder uit te breiden. Daarbij gaat het niet om nieuwe scholen of gebouwen, maar een slim aanbod over de grenzen van individuele opleidingen heen. U zult daar over niet al te lange tijd nog over horen! Energietransitie, het zal ons allemaal raken.

Er is veel werk te verrichten. Westfriesland heeft veel te bieden. De WBG, als spreekbuis van àlle ondernemers in onze regio, draagt dat graag uit. Het bevalt me om uw voorzitter te mogen zijn.

Hans Huibers
9 november 2017

 

0 reacties

Laat een reactie achter

Wilt u meedoen met de discussie? U bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *