Reactie aan Provincie Noord-Holland op Kaderbrief 2018-2021

DOOR westfriesebedrijvengroep OP 25 juli 2017

Eind juni heeft de WBG een reactie gestuurd naar de Provincie naar aanleiding van de Kaderbrief 2018.
Hieronder kunt u de inhoud hiervan lezen.

Geachte Dames en Heren,

Bij deze willen wij namens het Westfriese bedrijfsleven onze zorgen uiten naar aanleiding van In het Kaderbrief 2018. U schijft dat de Nederlandse economie aantrekt en dat in Noord-Holland de economische groei sterker groeit dan in alle andere provincies. Wij onderstrepen dat u de provincie aantrekkelijk wilt houden voor ondernemers. Maar zijn verbaasd over uw magere inzet om deze ambitie te realiseren.

Onze reactie plaatsen wij in een bredere visie op de toekomst van de regio in relatie tot de Metropool Regio Amsterdam. Wij zien in de toekomst een geharmoniseerde relatie tussen de metropool regio Amsterdam en de regio Holland boven Amsterdam en daarmee Westfriesland. Het is belangrijk om te streven naar samenhang tussen bereikbaarheid, woningbouw en toerisme. Door deze samenhang kan de regio een bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen in de Metropool regio Amsterdam. Amsterdam kent namelijk enorme krapte op de woningmarkt en een toenemende stroom aan toeristen met negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de stad. Om die bijdrage te kunnen leveren moet wel aan een aantal randvoorwaarden op het gebied van bereikbaarheid en woningbouw worden voldaan.

Woningbouw

Donderdag 15 juni hebben wij namens de Westfriese bedrijvengroep deelgenomen aan de WERKCONGRES OMGEVINGSVISIE NH2050: KOERSBEPALING. Wij waren bijzonder verbaasd over de aannames waarop provinciaal beleid wordt gebaseerd. In het document “10 belangrijkste trends en ontwikkelingen” staat achterhaalde informatie. Namelijk dat er een beperkte behoefte (20.000) is aan woningen in de regio tot 2040. Deze informatie komt ook naar voren in uw kaderbrief. De woningmarkt is namelijk constant in beweging. Tot onze nog grotere verbazing is deze trend vastgesteld op basis van onderzoek die de provincie heeft verricht te midden van een crisis in de woningmarkt. Dat is wat ons betreft niet meer actueel.

Als regionale bedrijvengroep staan wij in contact met veel bedrijven in de regio. Zij geven aan dat de behoefte naar woningen en personeel in de regio sterk aan het toenemen is. Momenteel zien wij in cijfers van NVM dat er krapte ontstaat in de regionale woningmarkt. Deze trend  gaat in tegen het Provinciaal beleid om woningbouw beperkt mogelijk te maken in de regio.

Daarnaast heeft de structuurvisie voor corridor Amsterdam-Hoorn (MIRT) als doel om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Een bereikbare regio is een aantrekkelijker woongebied.

Wij pleiten voor het actualiseren van de trend naar de woningvraag in de regio rekening houdend met de effecten van verbeterde bereikbaarheid. 20.000 woningen tot 2040 is niet langer realistisch. Het is tijd om deze raming te herzien.

Digitale bereikbaarheid.

Geen bedrijvigheid kan meer plaatsvinden zonder de digitale snelweg! Daarnaast speelt flexibel werken en thuiswerken een steeds grotere rol. Onze regio kent een groeiende dienstensector en is een regio waarin talrijke innovaties plaatsvinden en waar een grote behoefte bestaat aan goede vakmensen en hoogopgeleide professionals. Daarvoor is een goede breedbandverbinding van cruciaal belang. Wij vragen de provincie om te investeren in breedband om de forens te verleiden tot meer werk vanuit huis. Dit bespaart medewerkers reistijd, verhoogt productiviteit en vermindert CO2 uitstoot.

Breedband is even belangrijk als andere infrastructuur en wij verwachten dat het op de lange termijn de aller belangrijkste zal worden. Provincies zoals Groningen, Overijsel, Drenthe en Brabant begrijpen dit goed en hebben daarom geïnvesteerd. Met een goed Breedbandnetwerk worden deze provincies aantrekkelijk voor bedrijven en bewoners om zich te vestigen. U kunt ook met Breedband de regio toekomstbestendig maken als u durft te investeren.

In uw Kaderbief wordt niet gesproken over investering in breedband maar enkel over een magere garantstelling voor vergevorderde initiatieven. De problematiek in witte gebieden is niet gebrek aan garantstelling. Het probleem is dat breedband te duur is voor witte gebieden. Er is sprake van een onrendabele top die de ondernemers, bewoners en marktpartijen weerhoudt om te investeren.

Wanneer de provincie en de regionale gemeenten met elkaar de krachten bundelen kunnen zij samen deze onrendabele top afdekken. Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van mantelbuizen en het investeren in een basis infrastructuur (backbone). De WBG werkt samen met gemeenten aan een inventarisatie van beschikbare netwerk en hoe wij de concurrentie op de regionale breedband markt kunnen verbeteren. Wij nodige de provincie uit om hierin te participeren.

Conclusie

Het is tijd om de aangenomen trend voor woningbouw in de regio te herzien en ruimte te bieden voor organische groei. Wij bieden onze kennis en die van onze achterban aan om dit proces te ondersteunen en tot een goed resultaat te komen. Naast voldoende woningen is een goede breedbandnetwerk in de regio essentieel voor de concurrentiepositie van de provincie. Het ontsluiten van witte gebieden kan allen gerealiseerd worden door de onrendabele top te subsidiëren en niet een garantstelling op een niet bestaande businesscase.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Westfriese Bedrijven Groep
Hans Huibers

 

0 reacties

Laat een reactie achter

Wilt u meedoen met de discussie? U bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *