REA: Overheid en ondernemers werken samen aan economie

DOOR westfriesebedrijvengroep OP 19 juli 2017

Een vitaal bedrijfsleven is een van de ambities uit het Pact van Westfriesland. Om dit doel verder te concretiseren is in 2015 de Regionaal Economische Agenda (REA) opgesteld. De Westfriese Bedrijvengroep is van het begin af aan betrokken geweest bij deze lijst van actiepunten om onder andere het bedrijfsleven en de regionale economie te versterken. Diverse mooie projecten zijn al in volle gang en steeds meer verbindingen worden gelegd, waaronder met GreenPortNHN.

 IMG_4026Wethouder Harry Nederpelt: ‘De Westfriese gemeenten hebben in het Pact van Westfriesland afgesproken elkaar op economisch vlak te versterken. Om de ondernemers te bereiken, is de Westfriese Bedrijvengroep hierbij betrokken. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel; een sterke en vitale regio zijn. Van een sterke economie en een goed ondernemersklimaat profiteren niet alleen de ondernemers, maar uiteindelijk ook de inwoners van West-Friesland.’

Samenwerken

Bashar Al Badri (verenigingsmanager WBG): ‘We mogen maar wat trots zijn dat de zeven Westfriese gemeenten én het bedrijfsleven nauw samenwerken aan de REA. Dat is bijzonder. Bij de samenstelling van de REA is echt gekeken naar de behoefte van ondernemers. Onder andere wethouders Ben Tap (Hoorn) en Harry Nederpelt (Medemblik) bezoeken regelmatig bedrijven om met ondernemers in gesprek te gaan. En ook via de Westfriese Bedrijvengroep kunnen ondernemers hun behoeften kenbaar maken. Wij kunnen dan kijken of we hier een passend project van kunnen maken binnen de REA.’

Handen uit de mouwen

Ben Tap vult Al Badri aan: ‘Een ander sterk punt van onze werkwijze is dat we gewoon begonnen zijn. Geen ellenlange vergaderingen, maar handen uit de mouwen. Op dit moment zijn we diverse projecten aan het evalueren. Wat werkt gaan we mee verder en wat niet werkt passen we aan. Dat maakt de REA ook zo dynamisch. Het Pact van Westfriesland en de REA bestaan uit diverse thema’s waaronder de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderzoek, maar ook thema’s als infrastructuur, de positionering van Westfriesland en een vitale regionale economie. Deze thema’s staan allemaal met elkaar in verbinding, dragen samen bij aan een betere economie en zijn nu vertaald in concrete projecten.’

Stimuleren van innovatie

In de regio zijn diverse andere initiatieven en projecten die zich hard maken om het ondernemersklimaat te bevorderen. Zoals bijvoorbeeld GreenPort Noord-Holland Noord. Rian van Dam van GreenPortNHN: ‘Wij stimuleren de samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek in de agrarische sector in de regio Noord-Holland Noord. Onze doelstelling is het versterken van de concurrentie positie van de agrarische sector, bv door faciliteren van kennis en innovatie. We brengen partijen bij elkaar, zorgen voor kennisdeling en helpen ondernemers bijvoorbeeld bij het opzetten van projecten en aanvragen subsidies. Vanuit de GreenPortNHN hebben wij makkelijker toegang tot de provincie, het rijk of zelfs Europese middelen.’

Banen promoten

Ben Tap: ‘De agrarische sector is belangrijk voor de Westfriese economie. We hebben een verbinding gelegd met GreenPortNHN omdat we gemeenschappelijke doelen hebben. Hierin ondersteunen we elkaar. Dat is ook zo mooi in West-Friesland; de lijnen zijn vaak kort. De agrarische sector draagt enorm bij aan de werkgelegenheid en vanuit de REA promoten we ook de interessante banen binnen deze sector. Het Natures Talent-project is een van de projecten uit de REA. Binnen dit project laten we leerlingen op middelbare scholen kennismaken met werken binnen de agrarische sector. Er zijn speciale karretjes ingericht met led lampen waarmee de leerlingen kunnen experimenteren hoe een plant zo productief mogelijk wordt. Vanuit de REA maken we jongeren graag bewust van de gave techniek die er in Westfriesland zijn.’

Dat laatste gebeurt ook in de ‘Maand van het werk’ (oktober). Dan wordt er vanuit de REA een open dag georganiseerd voor bedrijven. Tijdens deze dag wordt aan het publiek gepresenteerd wat voor mooie bedrijven er in Westfriesland zijn. Prachtige bedrijven om te werken of stage te lopen. Dat is eigenlijk ook belangrijkste reden van het Pact van Westfriesland: ‘Er zijn hier veel mooie bedrijven en talloze mogelijkheden! Daar mogen we trots op zijn!’ Binnenkort is op de website van de Westfriese Bedrijvengroep meer informatie beschikbaar over de open dag.

‘De agrarische sector is belangrijk voor de Westfriese economie’

 

Tekst: Iris Vinkeborg
Fotografie: Richard de Beer

 

0 reacties

Laat een reactie achter

Wilt u meedoen met de discussie? U bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *