Ondernemers in politieke arena – Ondernemersdebat Westfriesland

DOOR westfriesebedrijvengroep OP 6 maart 2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 debatteren ondernemers en politici begin maart over de toekomst van hun regio in het Ondernemersdebat West-Friesland. Onder leiding van Robert-Jan Knook (ANP/BNR) komen niet alleen de voor ondernemers belangrijke lokale kwesties aan bod zoals bereikbaarheid van de binnenstad, het oplossen van de winkelleegstand en het aantrekken van meer HBO-onderwijs, maar juist ook regionale onderwerpen zoals infrastructuur en economische groei.

Er is altijd een spanningsveld tussen de politiek en ondernemers’, vertelde Robert-Jan Knook in zijn laatste column. Komt dit spanningsveld tot uiting tijdens de Ondernemersdebatten? Knook: “Politici en ondernemers hebben elkaar altijd nodig. Ondanks hun soms tegenstijdige belangen hebben ze vaak hetzelfde doel voor ogen, namelijk economische groei, hetzij van de stad, hetzij van hun bedrijf. Maar ondernemers willen het snel, en politici zijn van allerlei factoren afhankelijk waardoor beslissingen niet altijd snel worden genomen. Dat spanningsveld komt tijdens de debatten zeker naar voren. Ik zet wel in op vuurwerk ja.”

Verschil

Het Ondernemersdebat West-Friesland speelt zich in vier verschillende gemeentes af, met samenwerking van de zeven grote West-Friese steden, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Stede Broec, Drechterland, Koggenland en Opmeer. Zal er veel verschil onderling zijn? Knook: “Qua opzet is het Ondernemersdebat West-Friesland in alle gemeentes gelijk. Aan de hand van pittige stellingen ontlokken we discussies tussen ondernemers en politici. Dan doen we een-op-een maar ook zaalbreed, waarbij de aanwezige ondernemers ook vragen kunnen stellen aan de politici. Inhoudelijk verschillen de gemeentes natuurlijk wel. Waar het zwaartepunt in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik veel meer op toerisme ligt, verwacht ik dat vanuit de plattelandsgemeenten het aandeel agrarische ondernemers veel groter is. Voor politici en ondernemers is het daarom erg interessant om meerdere Ondernemersdebatten te volgen, zo kun je veel van elkaar leren.”

Samenwerking

Het idee voor het Ondernemersdebat West-Friesland komt van Ondernemend West-Friesland, een platform voor ondernemers en ondernemende mensen, opgericht door Robert-Jan Knook (ANP/BNR) en Rob van Loon (Events Holland). Voor de regionale speerpunten en stellingen werken zij samen met de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en Ondernemers Club Westfriesland (OCW). Inhoudelijke input voor lokale onderwerpen komt van ondernemersverenigingen als de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM), WBG Enkhuizen, Ondernemend Hoogkarspel, Ondernemersvereniging Midden-Westfriesland (OMW), de Hoornse Ondernemers Federatie (HOF), de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC), BC Venhuizen en Bedrijvengroep Stede Broec. Hoe kwam deze samenwerking tot stand? Van Loon: “We liepen al een tijdje rond met het idee om iets samen te gaan doen met WBG. Dit event was bij uitstek geschikt om samen mee op te trekken. In de loop der jaren (Ondernemend West-Friesland bestaat alweer drie jaar, red.) hebben we een indrukwekkend relatiebestand opgebouwd. Maar die relaties komen grotendeels uit Hoorn, waar we de meeste events organiseren. Via WBG hebben we een veel breder bereik. Samen kunnen we de Ondernemersdebatten tot een groot succes maken.”

Data Ondernemersdebatten

Het Ondernemersdebat West-Friesland vindt plaats in Drechterland (samen met de gemeenten Stede Broec en Enkhuizen) op maandag 5 maart, in Hoorn op dinsdag 6 maart, in Medemblik op dinsdag 13 maart en op woensdag 14 maart in gemeente Koggenland (samen met gemeente Opmeer).

 

0 reacties

Laat een reactie achter

Wilt u meedoen met de discussie? U bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *