Ambitieus en positief. Visie: Welvarend Westfriesland

DOOR westfriesebedrijvengroep OP 20 november 2017

Een welvarende regio, dat is de ambiteuze missie van de Westfriese Bedrijvengroep. Met een positieve blik op de toekomst heeft de WBG al haar prioriteiten samengevat in één visie: Welvarend Westfriesland. De visie is concreet. Binnen drie onmisbare thema’s wordt de visie toegelicht: wonen, werken en bereikbaarheid.

‘Alle hoofdonderwerpen waar de WBG zich mee bezighoudt staan nu in één samenhangend document. Deze onderwerpen zijn tot standgekomen door vele gesprekken en discussies met onder andere ondernemers en bestuurders. De visie is voor ons niet alleen een mooi en overzichtelijk document, maar dit is ook het perfecte moment om deze visie goed onder de aandacht te brengen bij bijvoorbeeld de gemeente en de provincie. De provincie is druk bezig met de vraag hoe Noord-Holland er in 2050 uit moet zien. Middels de visie kunnen wij laten weten welke rol Westfriesland kan vervullen en wat wij hier te bieden hebben’, aldus WBG-voorzitter Hans Huibers.

Gemeenteverkiezingen

De visie sluit ook aan op de gemeenteverkiezingen in maart. ‘Lokale politici dienen verder te kijken dan plaatselijke zaken als het dorpshuis en ook het regionale belang meenemen in het verkiezingsprogramma. En zij moeten dit ook aan de inwoners uitleggen Een welvarend Westfriesland is uiteindelijk voor inwoners uit elke plaats belangrijk!’

Aansluiten bij Metropool Regio Amsterdam

De visie past binnen een breder perspectief van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). De WBG ziet in de toekomst een geharmoniseerde relatie tussen deze MRA en de regio Holland boven Amsterdam, waarin Westfriesland één van de motoren is. Door te zorgen voor een goede samenhang tussen wonen, werken en bereikbaarheid, kan Westfriesland een bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen in de MRA.

Amsterdam is te vol

Amsterdam is te vol en dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid in de stad. Huibers: ‘Wij kunnen de MRA helpen, maar dan moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Je moet goed kunnen wonen en werken in Westfriesland. Natuurlijk mag een goed aanbod aan hoger onderwijs ook niet ontbreken. En Westfriesland moet goed bereikbaar zijn. Wij pleiten ervoor om de Noord-Zuidlijn, die in 2018 geopend wordt in Amsterdam Noord, door te trekken naar Hoorn. En de N23 op te waarderen naar A23. Deze verbinding zou niet alleen de regio beter ontsluiten, maar kan ook de Randstad enorm ontlasten. Maar ook digitale bereikbaarheid hoort hierbij. Een goede breedbandverbinding is van cruciaal belang om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven en inwoners.’

Samen zorgen voor een sterke regio

Westfriesland heeft potentie genoeg. De kansen om de regio nog beter te laten bloeien, zijn volop aanwezig. De perspectieven van de WBG zijn ambitieus en positief. De gehele visie is te lezen op de website van de WBG.

 

0 reacties

Laat een reactie achter

Wilt u meedoen met de discussie? U bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *