Economische Agenda

Samen met de Westfriese gemeenten is de Regionaal Economische Agenda opgesteld en aangenomen ter bevordering van de regionale economie. De WBG maakt deel uit van de Werkgroep Economische Zaken van de VVRE (portefeuillehouders Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie). In de economische agenda, effectief programma 2016 tot 2019, zijn projecten opgenomen in 5 deelthema’s:

  • Vitale regionale economie;
  • Regionaal afgestemde werkomgevingen en infrastructurele verbeteringen;
  • Westfriesland als regionaal gesprekspartner;
  • Westfriese samenwerking ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek;
  • Positionering Westfriese economie.

In ons actieplan 2016-2017 staat de economische agenda Westfriesland centraal met in het bijzonder aandacht voor:

  • Toerisme & Recreatie;
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid;
  • Bedrijventerreinen.

 0 reacties

Laat een reactie achter

Wilt u meedoen met de discussie? U bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *