Sluit aan bij het grootste netwerk in regio Westfriesland!

 Samen zetten we Westfriesland op de kaart! Vrijwel alle ondernemersverenigingen uit de regio zijn vertegenwoordigt bij de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). Samen staan wij regionaal en landelijk sterker als het gaat om de onderwerpen. –          Veilige bedrijventerreinen met betaalbaar glasvezel. –          Door trekken en opwaarderen van de N23 naar A23. –          Voldoende woningen en personeel in […]

Breedband

De werkgroep Breedband is druk bezig met de digitale bereikbaarheid voor alle ondernemers. Op donderdag 1 februari 2018 wordt een Congres Breedband samen met de gemeenten georganiseerd om de markt transparant te maken voor alle ondernemers.  Waar ligt glasvezel? Kan het goedkoper? En wat levert het mijn bedrijf op? Dit congres is een ontmoetingsplek voor ondernemers en […]

Werkgroep Talent (gekwalificeerd personeel)

Aandachtspunten zijn op dit moment: – Inventariseren welke initiatieven er allemaal spelen in het werkgebied van de WBG m.b.t. het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Match maken tussen aanbod (leerlingen) en opleidingen /sector Match maken tussen werkzoekende en sector/bedrijven (omscholingsmogelijkheden) (te denken valt hierbij ook aan de subsidies die hier beschikbaar voor zijn) Match maken tussen […]

Werkgroep Regio op de kaart

Aandachtspunt op de moment is de (durf)watersport; ontwikkeling hiervan en ontwikkeling van de kustlijn Westfriesland. Ook is er een Toeristisch Platform West-Friesland opgericht, waarin ook de toeristische coördinators van de gemeentes zitting in hebben. Het uitvoeringsplan van de gemeentes wordt hierin besproken. Dit is de kapstok voor de toekomstige positionering van Westfriesland. Gekeken wordt of […]

Werkgroep Bereikbaarheid

Deze werkgroep houdt zich bezig met de bereikbaarheid van Wesfriesland waaronder ook de digitale bereikbaarheid. Aandachtspunten zijn: Lobby opstarten richting NS, aansluiten. Lobby spitsstrook A7 vanaf Hoorn. Bereikbaarheid centrum Hoorn. Eind juni heeft de WBG een reactie gestuurd op de structuurvisie Corridor studie Amsterdam-Hoorn via MIRT.

Ondernemersverenigingen “werving nieuwe (jonge) leden”

Deze werkgroep heeft als aandachtspunt nieuwe (jonge) leden te werven voor de aangesloten verenigingen. Gestreefd wordt dit gezamenlijk op te pakken en kennis te delen. Aandachtspunten kunnen zijn: Actiever digitaal communicatiebeleid. Podium via WBG om aangesloten clubs te presenteren. Informatie van Kamer van Koophandel opvragen en verspreiden onder de aangesloten vereniging tot een actieve opvolging. […]

Werkgroep Duurzaamheid

De WBG heeft o.a. als doelstelling bij te dragen aan de grote doelstellingen m.b.t. het klimaat en de reductie van de CO2 uitstoot. De WBG wil die bijdrage vormgeven door het faciliteren en stimuleren van haar leden bij het nemen van maatregelen in hun bedrijf. Gestreefd wordt hierbij gebruik te maken van o.a. de bestaande […]

Economische Agenda

Samen met de Westfriese gemeenten is de Regionaal Economische Agenda opgesteld en aangenomen ter bevordering van de regionale economie. De WBG maakt deel uit van de Werkgroep Economische Zaken van de VVRE (portefeuillehouders Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie). In de economische agenda, effectief programma 2016 tot 2019, zijn projecten opgenomen in 5 deelthema’s: […]

Onze Partners